Матриці та дії над ними

Додано: 15 вересня
Предмет: Алгебра, 11 клас
Тест виконано: 29 разів
14 запитань
Запитання 1

Матрицею порядку mxn називають...

варіанти відповідей

множину чисел.

прямокутну таблицю, складену з m⋅n чисел, розміщених в m рядках і n стовпцях.

набір чисел.

Запитання 2

Дано чотири матриці A,B,C,D.Які з перерахованих операцій можна виконати?

варіанти відповідей

A+B

B-D

3C

A+D

Запитання 3

Дано матрицю A. Виконайте множення матриці А на 2. Оберіть правильний варіант відповідей.

варіанти відповідей
Запитання 4

Чи можна виконати множення матриць, якщо:

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 5

Чи правильно знайдено різницю матриць?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 6

Виконайте множення матриць:

варіанти відповідей
Запитання 7

Які матриці називають узгодженими?

варіанти відповідей

якщо кількість стовпців першої матриці дорівнює кількості рядків другої матриці.

якщо кількість рядків першої матриці дорівнює кількості стовпців другої матриці.

якщо кількість рядків першої матриці дорівнює кількості рядків другої матриці.

якщо кількість стовпців першої матриці дорівнює кількості стовців другої матриці.

Запитання 8

Діагональною називається матриця...

варіанти відповідей

квадратна матриця, в якої всі елементи головної діагоналі дорівнюють нулю.

квадратна матриця, в якій всі елементи, що не належать головній діагоналі, дорівнюють нулю. 

квадратна матриця, в якої всі елементи головної діагоналі дорівнюють одиниці

квадратна матриця, в якої всі елементи головної та побічної діагоналі дорівнюють нулю.

Запитання 9

Діагональна матриця, в якій всі елементи головної діагоналі дорівнюють одиниці називається ....

варіанти відповідей

одиничною.

нульовою.

вектор-матрицею.

вектор-стовпцев.

Запитання 10

Матриця, всі її елементи якої дорівнюють нулю, називається... 


варіанти відповідей

одиничною.

квадратною.

нульовою.

вектор-матрицею

Запитання 11

Матриця, що складається з одного рядка, називається ...

варіанти відповідей

вектором-рядком. 

вектором-стовпцем. 

одиничною.

діагональною.

Запитання 12

Матриця не може бути ...

варіанти відповідей

квадратною.

трикутною.

прямокутною.

чотирикутною.

Запитання 13

Матриця, яка отримана із заданої матриці шляхом заміни її рядків на стовпчики, називається...

варіанти відповідей

трикутною.

транспонованою.

вектором-стовпцем.

вектором-рядком.

Запитання 14

Операція додавання матриць виконується тільки ...

варіанти відповідей

для матриць онакового розміру.

якщо одна з матриць являється одиничною.

для матриць-рядків або матриць-стовпців.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест