11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Медіа і демократія: свобода, етика і відповідальність.

Додано: 21 лютого
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

1. Як називається нагляд і контроль держави за мас-медіа?

варіанти відповідей

Реклама

Медіатекст

Цензура

Лобізм

Запитання 2

Як називають гарантовану державою можливість людини безперешкодно висловлювати думки в мас-медіа?

варіанти відповідей

Свобода зібрань

Свобода совісті

Свобода вибору

Свобода слова

Запитання 3

Медіа — це ?

варіанти відповідей

інструменти та засоби передачі будь-якої інформації з будь-якою 

метою

відомості, що прийняті та усвідомлені споживачем і визнані ним 

як важливі

вид інформації, розрахований на масового споживача

засоби поширення інформації для масового споживання

Запитання 4

Яркий різновид медіа не є масовим?

варіанти відповідей

Преса

Інтернет

Книга

Кіно

Запитання 5

Пізнавальну, контрольну, соціалізаторську та громадянську функції виконує?

варіанти відповідей

Мас-медіа

Реклама

Цензура

Держава

Запитання 6

Що з наведеного нижче вважається головним принципом роботи 

професійного журналіста?

варіанти відповідей

виховування патріотичних громадян своєї країни

формування суспільної думки, корисної для загального блага

надання читачам цінної, повної, достовірної інформації

забезпечення читачів інформацією, що відповідає їхнім смакам 

та очікуванням

Запитання 7

Основоположним принципом якого підходу до пояснення свободи слова є те, що людська гідність не може бути забезпечена без свободи слова?


варіанти відповідей

ліберального

утилітарного

позитивістського

демократичного

Запитання 8

Подія, що реально сталася, - це … 

варіанти відповідей

Стереотип;

упередження;

факт;

фейк.

Запитання 9

Як у середовищі журналістів називають приховану рекламу?

варіанти відповідей

«джинса»;

фейк;

медіа;

маніпуляція.

Запитання 10

Як називають гарантовану державою можливість людини безперешкодно висловлювати думки в мас-медіа? 

варіанти відповідей

Свобода пересування;

свобода совісті;

свобода слова;

свобода зібрань.

Запитання 11

Завдання суспільних медіа:

варіанти відповідей

сприяння консолідації українського суспільства;


розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культури національних меншин;


усі відповіді правильні.

формування національної свідомості, високих моральних і правових цінностей, поваги до минулого українського народу та віри в його майбутнє

Запитання 12

Медіаосвіта це

варіанти відповідей

сукупність знань, навичок та умінь, які дозволяють людям аналізувати, критично оцінювати і створювати повідомлення різних жанрів і форм для різних типів медіа, а також розуміти й аналізувати складні процеси функціонування медіа в суспільстві, та їхній вплив.

частина освітнього процесу, спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп'ютерно опосередковане спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій

обидві відповіді вірні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест