Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергія.

Додано: 22 квітня
Предмет: Фізика, 7 клас
14 запитань
Запитання 1

Потужність визначається за формулою: 

варіанти відповідей

N = F*l

N = A/t

N = m*g

N = t/A

Запитання 2

Птах масою 2 кг летить зі швидкістю 2 м/c. Знайдіть кінетичну енергію орла.

варіанти відповідей

2 Дж

4 Дж

6 Дж

8 Дж

Запитання 3

На якій висоті м'яч масою 100 г має потенціальну енергію 2 Дж? 

варіанти відповідей

2 м

20 м

0,2 м

0,002 м

Запитання 4

Яку роботу виконує сила 20 Н, під дією якої тіло переміщується на 5 м?

варіанти відповідей

10 Дж

4 Дж

100 Дж

40 Дж

Запитання 5

Визначте, яку роботу виконав двигун потужністю 20 кВт за 0,5 хв. 

варіанти відповідей

10 кДж

600 Дж

600 кДж

10 Дж

Запитання 6

У яких одиницях вимірюється енергія?

варіанти відповідей

Джоуль

Ват

Секунда

Метр

Запитання 7

Енергія - це фізична величина, що показує,

варіанти відповідей

чи може тіло рухатися

яку роботу може здійснити тіло

чи облодає тіло інертністю

діють лі на тіло сили

Запитання 8

Потенційна енергія тіл - це фізична величина, що залежить

варіанти відповідей

від швидкості руху тіл

від взаємного розташування тіл або частин тіла одного відносно другого

від швидкості руху і взаємного розташування тіл

від швидкостей руху молекул

Запитання 9

Енергія - це фізична величина, яка

варіанти відповідей

характеризує здатність тіла (системи тіл) виконувати роботу

характеризує здатність тіла рухатись

характеризує швидкість виконання роботи

характеризує масу тіла

Запитання 10

 Одиницею вимірювання механічної енергії в СІ є:

 

варіанти відповідей

  1 Дж; 

 1 Вт;   

 1 Па;  

  1 Н.

Запитання 11

Енергія — це 

варіанти відповідей

це фізична величина, яка є мірою дії одного тіла на інше (мірою взаємодії тіл).

це фізична величина, яка характеризує здатність тіла (системи тіл) виконувати роботу.

це фізична величина, яка характеризує результат дії сили і дорівнює відношенню сили, яка діє перпендикулярно до поверхні, до площі цієї поверхні.


Запитання 12

Потенціальна енергія - це

варіанти відповідей

це енергія, зумовлена взаємодією тіл або частин тіла.

це енергія, яка зумовлена рухом тіла і дорівнює половині добутку маси тіла на квадрат швидкості його руху.


це фізична величина, яка характеризує здатність тіла (системи тіл) виконувати роботу.

Запитання 13

Потенціальна енергія (формули)

варіанти відповідей
Запитання 14

Енергію, яка визначається взаємним розташуванням тіл або частин тіла називають…

варіанти відповідей

механічною

кінетичною

потенціальною

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест