Механічна енергія. Закон збереження енергії.

Додано: 27 квітня 2023
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 722 рази
19 запитань
Запитання 1

Енергію у фізиці позначають

варіанти відповідей

А або F

А або E

E або G

E або W

Запитання 2

Енергія характеризує

варіанти відповідей

здатність тіла здійснювати переміщення

здатність тіла виконувати коливання

здатність тіла виконувати роботу

здатність тіла збільшувати швидкість

Запитання 3

Потенціальна енергія тіла, піднятого над землею, залежить від

варіанти відповідей

маси тіла

об'єму тіла

температури повітря

атмосферного тиску

висоти, на яку підняте тіло

Запитання 4

Потенціальна енергія пружно деформованої пружини залежить від

варіанти відповідей

виду деформації (стиску, згину, кручення тощо)

жорсткості пружини

видовження (стиснення) пружини

температури повітря

маси пружини

Запитання 5

Якого символа чи літери не вистачає у формулі Ер = m g***

варіанти відповідей

x2

v2

h

k

Запитання 6

Якого символа чи літери не вистачає у формулі Еk = m ***/2

варіанти відповідей

x2

v2

h

k

Запитання 7

Якого символа чи літери не вистачає у формулі Ер = ***x2/2

варіанти відповідей

x2

v2

h

k

Запитання 8

Фізична величина, яка характеризує здатність тіла (системи тіл) виконувати роботу називається...

варіанти відповідей

потужність

енергія

робота

сила

Запитання 9

Потенціальна енергія тенісного м'яча, що назмаганнях сягає висоти 80 см, дорівнює 21,6 мДж. Визначте масу м'яча. (g=10 Н\кг)

варіанти відповідей

7,1 г

5,4 г

8 г

2,7 г

Запитання 10

На якій висоті пташка-колібрі масою 5 г має потенціальну енергію 1,5 Дж? 

варіанти відповідей

30 м

75 м

45 м

100 м

Запитання 11

Птах масою 1500 г летить зі швидкістю 18 км/г. Знайдіть кінетичну енергію птаха. 

варіанти відповідей

18,75 Дж

11,25 Дж

2430 Дж

1875 Дж

243 Дж

Запитання 12

Закон збереження енергії:

варіанти відповідей

енергія, зумовлена взаємодією тіл або частин тіла

енергія, яку має тіло внаслідок свого руху

величина, яка визначається відношенням використаної роботи до витраченого часу

фізична величина, яка характеризує здатність тіла виконувати роботу

енергія нікуди не зникає і нізвідки не виникає, вона лише перетворюється з одного виду на інший, передається від одного тіла до іншого

Запитання 13

Як змінюється енергія м’яча, підкинутого догори? 

варіанти відповідей

Потенціальна енергія зменшується, кінетична зростає

Внутрішня енергія зменшується, потенціальна зменшується

Кінетична енергія зменшується, внутрішня зростає

Внутрішня енергія зменшується, потенціальна зростає

Запитання 14

Тіло падає з висоти 180 м. Визначте, чому дорівнює швидкість тіла в момент падіння на поверхню Землі. Розв'язок задачі надішліть у хьюман

варіанти відповідей

40 м

50 м

60 м

70 м

Запитання 15

Потенціальна енергія -

варіанти відповідей

1. енергія, зумовлена взаємодією тіл або частин тіла

2. енергія нікуди не зникає і нізвідки не виникає, вона лише перетворюється з одного виду на інший, передається від одного тіла до іншого

3. фізична величина, яка характеризує здатність тіла виконувати роботу

4. величина, яка визначається відношенням використаної роботи до витраченого часу


5. енергія, яку має тіло внаслідок свого руху

Запитання 16

Які зміни енергії відбудуться на першому етапі руху м’яча, підкинутого догори? 

варіанти відповідей

а) Потенціальна енергія зменшується, кінетична зростає    


б) Кінетична енергія зменшується, потенціальна зростає        


в) Внутрішня енергія зменшується, потенціальна зростає   


г) Кінетична енергія зменшується, внутрішня зростає

Запитання 17

Тіло падає з висоти 5 м. Визначте, чому дорівнює квадрат швидкості тіла в момент падіння на поверхню Землі. 

варіанти відповідей

25

9

16

100

Запитання 18

Орел масою 2,5 кг летить зі швидкістю 3 м/c. Знайдіть кінетичну енергію орла. 

варіанти відповідей

7.5 Дж

0.8 Дж

11.25 Дж

3.75 Дж

Запитання 19

Потенціальна енергія кульки на висоті 150 см дорівнює 6 Дж. Визначте масу кульки? 

варіанти відповідей

0,4 кг

900 кг

25 кг

0.04 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест