Механічна робота. Механічна енергія. Закон збереження механічної енергії

Тест виконано: 389 разів
19 запитань
Запитання 1

Яка одиниця вимірювання роботи?

варіанти відповідей

м

Дж

м/с

Вт

Н

кг

Запитання 2

Загальна формула механічної роботи...

варіанти відповідей

 A=F/S

A=S/F

A=F/S⋅cos α

 A=F⋅S⋅cos α

A=F⋅S

A=F⋅cos α

Запитання 3

Яким є геометричний зміст роботи сили?

варіанти відповідей

робота сили чисельно дорівнює площі фігури під графіком залежності проекції сили від модуля швидкості.

Робота сили чисельно дорівнює площі фігури під графіком залежності проекції сили від модуля прискорення.

Робота сили чисельно дорівнює площі фігури під графіком залежності проєкції сили від модуля переміщення.

Робота сили чисельно дорівнює периметру фігури під графіком залежності проєкції сили від модуля швидкості.

Робота сили чисельно дорівнює периметру фігури під графіком залежності проєкції сили від модуля прискорення.

Робота сили чисельно дорівнює периметру фігури під графіком залежності проєкції сили від модуля переміщення.

Запитання 4

Потужність - це...

варіанти відповідей

фізична величина, яка дорівнює відношенню роботи до інтервалу часу, за який цю роботу виконано.

фізична величина, яка дорівнює відношенню швидкості до інтервалу часу, аа якому ця шуидкість була.

фізична величина, яка дорівнює відношенню площі до інтервалу часу.

фізична величина, яка дорівнює відношенню сили до інтервалу часу, за який ця сила діяла.

фізична величина, яка дорівнює відношенню енергії до інтервалу часу.

швидкість виконання роботи

Запитання 5

Кінетичну енергію мають тіла...

варіанти відповідей

підняті над Землею.

деформовані тіла.

рухомі тіла.

всі тіла.

нагріті тіла.

опромінені тіла.

Запитання 6

Потенціальну енергію мають...

варіанти відповідей

рухомі тіла.

деформовані тіла.

тіла підняті над Землею.

всі тіла.

нагріті тіла.

опромінені тіла.

Запитання 7

Робота сили тяжіння у випадку зображеному на малюнку...

варіанти відповідей

А<0

А>0

А≤0

А≥0

А=0

Запитання 8

Порівняйте роботу, користуючись графіком F(S).

варіанти відповідей

А1 2

А1≥ А2

А1< А2

А1≤ А2

А1 = А2

А1≈ А2

Запитання 9

Літак здійснює переліт з Київа до Одеси. Яку механічну енергію він має?

варіанти відповідей

потенціальну

кінетичну

внутрішню

ніяку

теплову

електричну

магнітну

Запитання 10

Повна механічна енергія тіла – це сума  

варіанти відповідей

його потенціальної та внутрішньої енергії.


його потенціальної та кінетичної енергії.


його кінетичної та внутрішньої енергії.

його потенціальної,кінетичної та внутрішньої енергії.

Запитання 11

Перша куля рухається зі швидкістю 1 м/с, друга - 2 м/с. У якої кулі кінетична енегрія більша?

варіанти відповідей

1

2

однаково

визначити не можливо

їх не можна порівнювати

Запитання 12

У якому випадку сила виконує додатну роботу?

варіанти відповідей

завжди

якщо напрям сили перпендикулярний до переміщення

якщо напрям сили протилежний переміщенню

якщо напрям сили співпадає з напрямом переміщення

Запитання 13

Для того щоб збільшити потужність у 2 рази, потрібно...

варіанти відповідей

 збільшити виконану роботу у 2 рази й водночас зменшити час виконання роботи у 2 рази

 зменшити виконану за той самий час роботу у 2 рази

 зменшити час виконання роботи у 2 рази

 зменшити виконану роботу у 2 рази й водночас збільшити час виконання роботи у 2 рази

Запитання 14

Яку потужність розвиває двигун моторного човна, якщо за швидкості 27 км/год сила опору руху становить 3 кН?

варіанти відповідей

 81 кВт

  0,11 кВт

 0,4 кВт


 22,5 кВт

Запитання 15

Тіло масою 200 г розташовано на висоті 40 м над поверхнею Землі. Обчисліть потенціальну енергію тіла відносно поверхні Землі. Вважайте, що g = 10 м/с2.

варіанти відповідей

80 кДж

  5 Дж

  80 Дж

  8 кДж

Запитання 16

Пружину жорсткістю 200 Н/м   розтягнули з недеформованого стану на 4 см. Обчисліть потенціальну енергію деформованої пружини.

варіанти відповідей

62,5 Дж

 0,16 Дж

 0,32 Дж

 2,5 Дж

Запитання 17

Яку кінетичну енергію має тіло масою 20 кг, якщо воно рухається зі швидкістю 18 км/год?

варіанти відповідей

 3,24 кДж

 250 Дж

 100 Дж


 360 Дж

Запитання 18


Вкажіть, чому дорівнює зміна імпульсу тіла:

варіанти відповідей

 добутку маси тіла та його швидкості

імпульсу сили

 різниці початкового і кінцевого імпульсів тіла

 зміні маси тіла за одиницю часу

Запитання 19

Закінчіть речення: "Реактивний рух виникає під час..."

варіанти відповідей

 відштовхування тіл.

поділу тіл на частини.

 руху різних частин тіла відносно центру маси тіла.

 відокремлення від тіла частини його маси з певною швидкістю руху відносно частини, що залишилася.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест