Механічна робота. Одиниці роботи. Потужність.

Додано: 16 квітня
Предмет: Фізика, 7 клас
8 запитань
Запитання 1

Порівняйте потужність людини під час ходьби і бігу:

варіанти відповідей

правильної відповіді немає

потужність однакова

потужність більша під час ходьби

потужність більша під час бігу

Запитання 2

Навколо Землі рухається коловою орбітою супутник. Робота сила тяжіння, що діє на супутник, ...

варіанти відповідей

дорівнює нулю, бо сила притягання з боку Землі діє перпендикулярно до швидкості руху супутника

має від'ємне значення

має додатне значення, яке залежить від швидкості руху супутника по орбіті

має чисельне значення, яке визначається станом нижніх шарів атмосфери Землі

Запитання 3

Механічна робота позначається:

варіанти відповідей

A

F

P

L

Запитання 4

Тіло масою 5 кг падає з висоти 2 м. Робота, яку виконала сила земного тяжіння, дорівнює:

варіанти відповідей

 1 Дж

100 Дж

-100 Дж

1000 Дж

Запитання 5

Визначте потужність екскаватора, який за 1 год виконує роботу 20 МДж:

варіанти відповідей

20 МВт

5,6 кВт

20 кВт

5,6 МВт

Запитання 6

Які умови необхідні для виконання тілом механічної роботи?

варіанти відповідей

На тіло діє сила, переміщення дорівнює нулю

На тіло діє сила і тіло здійснює переміщення

Тіло здійснює переміщення, а сила відсутня

Усі відповіді правильні

Запитання 7

Формула роботи:

варіанти відповідей

A=Fs

A=N/t

A=mgh

Запитання 8

Потужність можна знайти:

варіанти відповідей

N=A/t

N=Fd

N=mgh

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест