Механічна робота. Потужність.

Додано: 16 квітня
Предмет: Фізика, 7 клас
11 запитань
Запитання 1

Дайте визначення:

Механічна робота - це ...

варіанти відповідей

фізична величина, яка визначає положення тіла в даний момент часу

фізична величина, яка характеризує силу руху тіла

фізична величина, яка дорівнює переміщенню тіла під час руху

фізична величина, яка характеризує зміну положення тіла під дією сили

Запитання 2

Механічна робота визначається за формулою:

варіанти відповідей

F=A ⁄ l

A=N⋅t

A=F⋅l

N=A/t

Запитання 3

Одиниця роботи в СІ:

варіанти відповідей

Дж

Н

кг/м3

м

Запитання 4

Вкажіть, які величини є скалярними?

варіанти відповідей

шлях

переміщення

швидкість

робота

сила тиску

Запитання 5

Робота є додатною, якщо:

варіанти відповідей

напрямок сили протилежний напрямку руху тіла

напрямок сили збігається з напрямком руху тіла

напрямок сили перпендикулярний до напрямку руху тіла

Запитання 6

Яка фізична величина характеризує швидкість виконання роботи?

варіанти відповідей

механічна робота

енергія

швидкість

потужність

сила тяжіння

Запитання 7

Виберіть рядок із правильним записом

варіанти відповідей

N=A/t, вимірюється в Вт, векторна величина

N=t/A, вимірюється в Дж, скалярна величина

A=N*t, вимірюється в Н, векторна величина.

N=F*v, вимірюється в Вт, скалярна величина

Запитання 8

Від чого залежить значення потужності?

варіанти відповідей

роботи

часу

швидкості

шляху

Запитання 9

Розв'яжіть задачу. Авто розвиває потужність 200 кВт за 2 хв. Яку роботу при цьому він виконує?

варіанти відповідей

400 Дж

400 кДж

240 кДж

24 МДж

Запитання 10

Виберіть одиницю потужності 1 ват:

варіанти відповідей

1 Дж * с

1 Дж/с

1 Дж/м

1 Н * с

Запитання 11

Обчисліть роботу сили тяги автомобіля при його переміщенні на 10 км, якщо сила тяги дорівнює 15 кН:

варіанти відповідей

150 МДж

150 Дж

150 кДж

1,5 кДж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест