18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Механічні хвилі

Тест може використовуватися, як домашнє завдання, для самостійної роботи на уроці. Зміст відповідає п.22 підручника "Фізика 10" за редакцією В.Г.Бар'яхтара, С.О.Довгого за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.

Додано: 14 січня
Предмет: Фізика, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Що таке механічна хвиля?

варіанти відповідей

коливання середовища

процес, аналогічний шторму на морі

поширення коливання у пружному середовищі

рух матеріальної точки, який повторюється

Запитання 2

Що є джерелом хвилі?

варіанти відповідей

Тіло, що рухається у певному середовищі

Тіло, що коливається у пружному середовищі

Усі шари середовища долучаються до коливального руху

Рух середовища по інерції

Запитання 3

Що визначає частоту хвилі?

варіанти відповідей

Джерело хвилі

Властивості пружного середовища

Джерело хвилі та властивості пружного середовища

Запитання 4

Чи можуть механічні хвилі поширюватися у вакуумі?

варіанти відповідей

Залежно від частоти механічної хвилі

Так

Ні

Передбачити неможливо

Запитання 5

Під час поширення хвилі відбувається

варіанти відповідей

Перенесення речовини

Перенесення енергії

Утворення потужних потоків повітря або рідини

Створення шуму

Запитання 6

Які фізичні величини характеризують хвилю?

варіанти відповідей

Швидкість, період, частота, довжина, амплітуда

Швидкість, період, частота, густина середовища

Коефіцієнт поверхневого натягу, період, частота, довжина, амплітуда

Швидкість, період, напруженість, індукція

Запитання 7

Що таке довжина хвилі?

варіанти відповідей

Довжина гребеня морської хвилі

Відстань між двома сусідніми точками, які коливаються синхронно

Відстань, на яку поширюється хвиля за час, рівний періоду

добуток густини пружної речовини на період коливань

Запитання 8

Формула хвилі має вигляд

варіанти відповідей

Т=1/ν

Т=2*π/ω

V=λ*ν

pv=const

Запитання 9

Поперечна хвиля - це така хвиля, у якій

варіанти відповідей

частинки коливаються впоперек течії води

частинки коливаються перпендикулярно до напрямку швидкості поширення хвилі

це хвиля, що рухається впоперек до швидкості спостерігача

Запитання 10

Поздовжня хвиля - це така хвиля, у якій

варіанти відповідей

частинки пружного середовища рухаються паралельно до швидкості спостерігача

частинки пружного середовища коливаються паралельно до швидкості поширення хвилі

частинки пружного середовища рухаються хаотично

швидкість частинок пружного середовища обернено пропорційна температурі речовини

Запитання 11

У якому середовищі можуть поширюватися поперечні хвилі?

варіанти відповідей

у пружному

у твердій речовині

у газах та рідинах

у вакуумі

Запитання 12

У якому середовищі можуть поширюватися поздовжні хвилі?

варіанти відповідей

У будь-якому пружному середовищі

У вакуумі

Лише у твердих речовинах

Лише у газах

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест