Механічні хвилі, їх властивості та х-ки.

Додано: 29 листопада 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Механічна хвиля – це …

варіанти відповідей

коливання у пружному середовищі;   

коливання в будь-якому середовищі;  

поширення коливань у пружному середовищі;  

поширення коливань .

Запитання 2

Виберіть види механічних хвиль:

варіанти відповідей

прямі;            

рівномірні;      

нерівномірні;   

 поздовжні;  

поперечні;   

пружні

Запитання 3

Якщо частинки хвилі коливаються вздовж напрямку її поширення , то така хвиля називається…

варіанти відповідей

пряма;            

рівномірна;     

пружна;  

поздовжня;  

поперечна.

Запитання 4

Вкажіть характер коливань частинки в поперечній хвилі: 

варіанти відповідей

перпендикулярно до напряму поширення хвилі;

паралельно до напряму поширення хвилі;

хаотично лише в горизонтальній площині, в інших площинах ─ впорядковано;

впорядковано лише у вертикальній площині, а у всіх інших ─ хаотично.

Запитання 5

Виберіть середовища, в яких можуть поширюватися поздовжні хвилі:

варіанти відповідей

вакуум; 

газ; 

рідина; 

тверде тіло. 

Запитання 6

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

хвилі поширюються в середовищі з нескінченною швидкістю;

джерелом механічних хвиль є тіло, що коливається;

механічні хвилі не можуть поширюватися у вакуумі;

хвильовий рух супроводжується перенесенням речовини;

хвильовий рух супроводжується перенесенням енергії.

Запитання 7

Який характер залежності періоду і частоти коливань?

варіанти відповідей

пряма пропорційна ;

обернено пропорційна;

квадратична;

лінійна.

Запитання 8

Якими одиницями можна вимірювати частоту коливань? 

варіанти відповідей

с;  

1/с;  

с -1 ;  

1/м;  

Гц.

Запитання 9

Виберіть неправильне твердження: довжина хвилі 

варіанти відповідей

дорівнює відстані, на яку поширюється хвиля за час одного коливання;

відстань, на яку поширюється хвиля за час, що дорівнює періоду;

відстань між гребенем та западиною ;

відстань між двома найближчими гребенями.

Запитання 10

Виберіть вирази, що визначають швидкість поширення хвилі: 

варіанти відповідей

λ/ν;  

λ/Т;   

λT;  

λν;  

Т/λ

Запитання 11

Встановіть відповідність фрагментів твердження щодо зображеної хвилі, яка поширюється в напрямі осі Ох: частинки А, В, С середовища рухаються … 

варіанти відповідей

А , В – вгору, С - вниз;

А – вгору, В – вниз; С – вгору;

А, В, С – вгору;

А, В, С – вниз;

А, В – вниз, С – вгору;

А, С – вниз, В – вгору.

Запитання 12

Встановити відповідність між назвою фізичної величини та її формулою:

1) Період коливань

2) Частота коливань


а) v=N/t

б) T= t/N

варіанти відповідей

1 - б, 2 - а

 1 - а, 2 - б

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест