механічні коливання 10 клас

Додано: 15 березня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 666 разів
15 запитань
Запитання 1

Який період коливань тягарця на пружині, якщо за 2 хв він здійснює 800 коливань?

варіанти відповідей

1200 с

20 с

5 с

10 с

Запитання 2

Явище огинання хвилями перешкод, називають ...

варіанти відповідей

заломлення

дисперсія

дифракція

інтерференція

Запитання 3

Явище різкого збільшення амплітуди вимушених коливань, якщо частота зовнішньої сили, що періодично змінюється, збігається з власною частотою коливань системи.

варіанти відповідей

Механічні коливання

Резонанс

Інтерференція  

Дифракція

Запитання 4

Одиниця вимірювання частоти коливання хвилі

варіанти відповідей

Гц

м

м/с

К

Запитання 5

Виберіть визначення механічних хвиль:

варіанти відповідей

рухи, що спонтанно повторюються;

процес поширення в середовищі механічних коливань;

рухи, що періодично повторюються, а потім затухають.

механічні коливання, що поширюються у вакуумі

Запитання 6

Закінчіть речення: «За формою фронту хвилі поділяються на...*

варіанти відповідей

плоскі та сферичні;

циліндричні та сферичні;

поперечні та поздовжні;

хвилясті та плоскі

Запитання 7

Виберіть визначення довжини хвилі;

варіанти відповідей

амплітуда коливань:

відстань між двома будь-якими точками хвилі;

відстань між найближчими точками хвилі, що коливаються в протифазі;

відстань між двома найближчими точками хвилі, які коливаються в одній фазі

Запитання 8

Вкажіть вид хвиль, до яких належать звукові хвилі:

варіанти відповідей

поздовжні механічні;

поперечні механічні;

високочастотні амплітудно модульовані електромагнітні;

плоскі механічні.

Запитання 9

Вкажіть механічні поздовжні хвилі, які використовують в медицині для діагностики стану внутрішніх органів


варіанти відповідей

звукові низькочастотні;

ультразвукові;

інфразвукові;

звукові високочастотні

Запитання 10

Вкажіть , чи може виникнути луна в степу, в горах:

варіанти відповідей

так; так;

так; ні;

ні; так;

ні; ні;

Запитання 11

Частота хвилі 5 Гц, а швидкість її поширення дорівнює 12 м/с. Визначте довжину хвилі:


варіанти відповідей

60 м

24 м

2,4 м

0,42 м

Запитання 12

Маятники бувають...

варіанти відповідей

Пружинними, математичними

Коливальними, твердими

Запитання 13

Обчислити період коливань маятника,якщо за 10 хв він здійснює 60 коливань.

варіанти відповідей

600 с

10 с

Запитання 14

Довжина математичного маятника 1м. Визначте період його коливань.

варіанти відповідей

3,16

2

Запитання 15

Період коливань пружинного маятника НЕ залежить від...

варіанти відповідей

Маси маятника

Амплітуди коливань

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест