Підсумкове семестрове оцінювання №2. Механічні та електромагнітні хвилі. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики. Рух і взаємодія. Закони збереження. Фізика та екологія

Додано: 13 червня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 60 разів
11 запитань
Запитання 1

Яке твердження є хибним?  

варіанти відповідей

поперечні хвилі не поширюються у твердих тілах


механічні хвилі не поширюються у вакуумі

світло – це електромагнітна хвиля

звук – це  механічна хвиля

Запитання 2

У ядрі атома берилію 4 протони і 5 нейтронів. Скільки електронів в атомі берилію?

варіанти відповідей

9  

4

5  

1

Запитання 3

Який із законів Ньютона описує залежність прискорення тіла від рівнодійної всіх прикладених до тіла сил і маси тіла?

варіанти відповідей

 Перший

Другий

Третій   

Жоден  

Запитання 4

Що не входить до складу атомного ядра?

варіанти відповідей

Нейтрони 

Електрони

Протони

Нуклони

Запитання 5

Установіть відповідність між приймачем і видом електромагнітних хвиль, які він переважно приймає


    1. Прилад нічного бачення              а) Радіохвилі

    2. Супутникова антенна                б) Видиме світло

    3. Око людини                     в) Інфрачервоне випромінювання

    4. Фотоелемент        г) Ультрафіолетове випромінювання

варіанти відповідей

1-г, 2-а, 3-б, 4-в

1-в, 2-а, 3-г, 4-б

1-в, 2-б, 3-а, 4-г

1-в, 2-а, 3-б, 4-г

Запитання 6

Назвіть альтернативні джерела енергії

варіанти відповідей

Атомна енергетика

Електромагнітна енергія

Енергія приливів і відливів

Вітроенергетика

Геотермальна енергія

Механічна енергія

Запитання 7

Назвіть фундаментальні взаємодії в природі

 

варіанти відповідей

Гравітаційна

Слабка

Могутня

Електромагнітна

Всесвітня

Сильна

Запитання 8

Імпульс тіла – це

варіанти відповідей

скалярна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху

векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху

скалярна фізична величина, яка дорівнює відношенню маси тіла до швидкості його руху

векторна фізична величина, яка дорівнює відношенню маси тіла до швидкості його руху

Запитання 9

Розташуйте електромагнітні хвилі в порядку збільшення проникної здатності і посилення хімічної активності:

а) Радіохвилі                          в) Рентгенівське випромінювання

б) Гамма-випромінювання    г) Видиме світло 

                        


варіанти відповідей

1-а, 2-г, 3-в, 4-б       

1-а, 2-г, 3-б, 4-в       

1-г, 2-а, 3-в, 4-б       

1-г, 2-а, 3-б, 4-в       

Запитання 10

У наслідок двох альфа- і двох бета-розпадів деякого материнського ядра утворилося ядро полонію Po84213. Визначте материнське ядро. 

варіанти відповідей

At85221

Rn86221

Fr87225

Ra88225

Запитання 11

Тіло масою 3 кг рухається вздовж осі ОХ. Рівняння руху тіла має вигляд: x = 15+6t-2t2. Установіть для цього випадку відповідність між фізичною величиною та її значенням в СІ.

    1. Сила, яка діє на тіло                              а) 0                       

    2. Імпульс тіла на початок                       б) 12

        спостереження                                   

    3. Кінетична енергія тіла через               в) 1,5

       1,5 с після початку спостереження      

    4. Час руху тіла до зупинки                       г) 18

варіанти відповідей

1-а, 2-г, 3-в, 4-б                               

1-г, 2-а, 3-в, 4-б    

1-б, 2-г, 3-а, 4-в                                   

1-а, 2-б, 3-в, 4-г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест