Механічні властивості твердих тіл.

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Що таке деформація?

варіанти відповідей

Це зміна форми та (або) об'єму тіла.

Це зміна хімічних властивостей тіла.

Це зміна температури тіла.

Це зміна тиску на тіло.

Запитання 2

Розрізняють ... і ... деформації.

варіанти відповідей

пружні, пластикові

зовнішні, внутрішні

пластикові, внутрішні

пружні, пластичні

Запитання 3

Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

сила пружності не залежить від деформації

усі деформації можна звести до двох видів:розтягу і стиску

закон Гука справедливий для будь-яких деформацій

при пружних деформаціях сила пружності прямо пропорційна видовженню

Запитання 4

Основною властивістю монокристалів є ...

варіанти відповідей

ізотропність

анізотропність

міцність

пружність

Запитання 5

Якою літерою позначають механічну напругу?

варіанти відповідей

σ

ε

η

ω

Запитання 6

Що таке механічна напруга?

варіанти відповідей

Фізична величина, яка дорівнює відношенню модуля сили пружності Fпруж і квадрата площі S поперечного перерізу тіла: σ = Fпруж / S2.

Фізична величина, яка дорівнює добутку модуля сили пружності Fпруж і площі S поперечного перерізу тіла: σ = Fпруж × S.

Фізична величина, яка дорівнює відношенню модуля сили пружності Fпруж до площі S поперечного перерізу тіла: σ = Fпруж / S.

Фізична величина, яка дорівнює відношенню площі S поперечного перерізу тіла до модуля сили пружності Fпруж : σ = S / Fпруж .

Запитання 7

Що таке відносне видовження тіла?

варіанти відповідей

Це фізична величина, яка дорівнює відношенню видовження ΔL до початкової довжини Lо тіла: ε = ΔL / Lо.

Це фізична величина, яка дорівнює добутку видовження ΔL і початкової довжини Lо тіла: ε = ΔL × Lо.

Це фізична величина, яка дорівнює відношенню початкової довжини Lо і видовження ΔL тіла: ε = Lо./ΔL

Запитання 8

Яка деформація відбувається на ділянці АВ?

варіанти відповідей

Пластична, закон Гука виконується

Пластична, закон Гука не виконується

Пружна, закон Гука не виконується

Пружна, закон Гука виконується

Запитання 9

Як формулюється закон Гука?

варіанти відповідей

При малих пружних деформаціях розтягу і стискання механічна напруга прямо пропорційна відносному видовженню.

При малих пластичних деформаціях розтягу і стискання механічна напруга прямо пропорційна відносному видовженню.

При малих пружних деформаціях вигину і кручення механічна напруга прямо пропорційна відносному видовженню.

При малих пружних деформаціях розтягу і стискання механічна напруга обернено пропорційна відношенню видовження до початкової довжини.

Запитання 10

Як називають коефіцієнт пропорційності в законі Гука?

варіанти відповідей

Модуль Гука.

Модуль Юнга.

Модуль Ньютона.

Модуль Паскаля.

Запитання 11

Яка властивість характерна для аморфних тіл?

варіанти відповідей


капілярність

анізотропія

 ізотропія

жорсткість

Запитання 12

Що означає на діаграмі ділянка графіка ВD?

варіанти відповідей

Ділянка пружних деформацій.

Ділянка пластичних деформацій.

Ділянка плинності матеріалу.

Ділянка руйнування зразка.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест