Механіка (теоретична частина КР№1)

Додано: 14 жовтня 2021
Предмет: Фізика, 10 клас
Копія з тесту: Механіка 10 клас
Тест виконано: 377 разів
40 запитань
Запитання 1

Як називається зміна положення тіла в просторі відносно інших тіл з часом?

варіанти відповідей

Динаміка

Кінематика

Механічний рух

Обертальний рух

Запитання 2

Як називається неперервна лінія, яку описує матеріальна точка відносно вибраної системи відліку?

варіанти відповідей

Траєкторія

Шлях

Переміщення

Рух

Запитання 3

Переміщення може бути нульовим?

варіанти відповідей

Так

Ні

Інколи

Запитання 4

Як називається рух тіла, під час якого тіло за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення?

варіанти відповідей

Рівномірний прямолінійний

Рівномірний криволінійний

Рівноприскорений

Запитання 5

Який із зазначених прикладів руху можна вважати рівномірним?

варіанти відповідей

Відбувається гальмування автомобіля

Пасажир спускається екскалатором метрополітену

Літак злітає

Запитання 6

Людина йде, роблячи 2 кроки за секунду. Довжина кроку 75 см. Виразіть швидкість людини в метрах за секунду і кілометрах на годину.

варіанти відповідей

1 м/с; 3 км/год

1,5 м/с; 5 км/год

0,75 м/с; 3 км/год

1,5 м/с; 3 км/год

Запитання 7

Тіло, відносно якого фіксується положення тіла, що рухається це

варіанти відповідей

матеріальна точка

система відліку

траекторія руху

тіло відліку

Запитання 8

Тіло відліку, пов'язана з ним система координат і годинник для відліку часу це

варіанти відповідей

Тіло відліку

Шлях

Система відліку

 Матеріальна точка

Запитання 9

Фізична модель, яку використовують замість тіла, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати це

варіанти відповідей

Тіло відліку

Матеріальна точка

 Траєкторія

  Система відліку

Запитання 10

Фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії це

варіанти відповідей

Ширина

Довжина

Переміщення

 Шлях

Запитання 11

Напрямлений відрізок прямої, який з'єднує початкове та кінцеве положення тіла це

варіанти відповідей

Переміщення

Довжина

Шлях

 Траєкторія

Запитання 12

Корабель пливе річкою. Він нерухомий відносно:

варіанти відповідей

моторного човна, що пливе на зустріч

дерева на березі

людини, яка стоїть на палубі корабля

 каменя на дні річки

Запитання 13

формула прискорення

варіанти відповідей
Запитання 14

Якщо прискорення а>0, то рух є...

варіанти відповідей

рівноприскореним

рівносповільненим

тіло не рухається взагалі

Запитання 15

Якщо прискорення а<0, то рух є...

варіанти відповідей

рівноприскореним

рівносповільненим

тіло не рухається взагалі

Запитання 16

Векторна фізична величина, яка є мірою дії на тіло інших тіл, унаслідок чого тіло набуває прискорення або змінює форму та розміри - це...

варіанти відповідей

маса

сила

імпульс

момент

Запитання 17

Фізична величина, яка є мірою інертності та мірою гравітації тіла - це...

варіанти відповідей

маса

сила

імпульс

момент

Запитання 18

Згідно якого закона Ньютона виконується рівність F=ma?

варіанти відповідей

 1

 2

 3

 4

Запитання 19

Сила, з якою Земля (або інше астрономічне тіло) притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї...

варіанти відповідей

 Сила пружності

 Сила тяжіння

 Вага тіла

 Сила тертя

 

Сила Архімеда

Запитання 20

Сила, яка виникає під час деформації тіла і намагається повернути тіло в недеформований стан.

варіанти відповідей

 Сила тяжіння 

 Сила пружності

 Вага тіла

 Сила тертя

Запитання 21

Сила, яка виникає під час руху чи спроби руху одного тіла по поверхні іншого чи під час руху тіла всередині рідкого чи газоподібного середовища. 

варіанти відповідей

 Сила тяжіння 

 Сила пружності 

 Вага тіла 

Сила тертя 

Запитання 22

Сила пружності, з якою внаслідок притягання до Землі тіло діє на горизонтальну опору або вертикальний підвіс.

варіанти відповідей

 Сила тяжіння 

 Сила пружності 

 Вага тіла

 Сила тертя 

Запитання 23

Формула для обчислення потужності

варіанти відповідей

 E=mgh

 P=A/t

 A=Fscosα

E=kΔx2/2

Запитання 24

Дана формула характеризує

варіанти відповідей

 роботу

потужність

 кінетичну енергію

 потенціальну енергію

Запитання 25

Дана формула характеризує ...

варіанти відповідей

 імпульс тіла

 Імпульс сили

 кінетичну енергію

 потенціальну енергію

Запитання 26

Чому картини "вішають" на стіну за петельку, яка знаходиться вверху, а не внизу чи посередині?

варіанти відповідей

Тому що саме таке кріплення забезпечує байдужу рівновагу

Тому що саме таке кріплення забезпечує не стійку рівновагу

Тому що саме таке кріплення забезпечує стійку рівновагу

В такому випадку вага картини мінімальна

Запитання 27

Кінетичну енергію має...

варіанти відповідей

 літак, що летить

 книга на столі

 м'яч, підкинутий догори, у верхній точці

 люстра на стелі

Запитання 28

Потенціальну енергію має...

варіанти відповідей

 комаха, що повзе по підлозі

 рюкзак, який поставили на землю

 яблуко на гілці

 м'яч на траві

Запитання 29

Реактивний рух – це рух, ... 

варіанти відповідей

 Який виникає, коли тіло різко підкидають вгору

 Який виникає внаслідок відділення з деякою швидкістю від тіла якоїсь його частини

 Який виникає, коли тіло стрімко набирає швидкість

 Такого руху в природі не існує

Запитання 30

Дана формула характеризує

варіанти відповідей

 потужність

 роботу

 кінетичну енергію

 потенціальну енергію

Запитання 31

Явище різкого збільшення амплітуди вимушених коливань, якщо частота зовнішньоїсили, що періодично збільшується, співпадає з власною частотою коливань системи, називають

варіанти відповідей

 резонанасом

 автоколивання

 інтерференцією

 дифракцією

Запитання 32

Найбільша відстань, на яку відхиляється тіло від положення рівноваги це...

варіанти відповідей

 резонанс

 гучність звуку

 амплітуда коливань

 період коливань

Запитання 33

Коливання які відбуваються в системі внаслідок дії зовнішніх сил, що періодично змінюються це...

варіанти відповідей

 вільні коливання

 вимушені коливання

 затухаючі коливання

 автоколивання

Запитання 34

Коливальна система, яка являє собою тіло, закріплене на пружині це...

варіанти відповідей

 маятник Ньютона

 пружинний маятник

 математичний маятник

 маятник Герца

Запитання 35

Яка частота інфразвуку?

варіанти відповідей

 менше 20 Гц

 більше 20 Гц

 більше 20 кГц

 від 20 Гц до 20 кГц

Запитання 36

Коливання описується формулою х=0,12sin20πt. Вкажіть амплітуду коливань

варіанти відповідей

 20π м

 20 м

 12 м

 12 см

Запитання 37

Як зміниться період коливань математичного маятника, якщо амплітуду коливань збільшити у 4 рази?

варіанти відповідей

 не зміниться

 збільшиться у 2 рази

 збільшиться у 4 рази

 зменшиться у 2 рази

зменшиться у 4 рази

Запитання 38

Космонавт, перебуваючи на Місяці, побвчив, що його товариш ударив долонею по корпусу корабля. Космонавт не почув звуку, адже...

варіанти відповідей

 звукові хвилі не поширюються у вакуумі

  звук був досить тихим

  шолом космонавта не пропускав звукові хвилі

під час удару звук не виникає

Запитання 39

Під купол повітряного насоса поклали мобільний телефон і почали поступово відкачувати повітря. Гучність сигналу виклику при цьому... 

варіанти відповідей

залишалася незмінною

увесь час збільшувалася

увесь час зменшувалася

спочатку збільшувалася, а потім зменшувалася

Запитання 40

Звук — це ...

варіанти відповідей

 будь-яка механічна повздовжна хвиля 

 будь-яка механічна поперечна хвиля 

 механічна повздовжна хвиля з частотою від 20 до 20 кГц

 механічна поперечна хвиля з частотою від 20 до 20 кГц

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест