Механіка

Додано: 3 червня 2020
Предмет: Фізика
11 запитань
Запитання 1

Механіка - розділ фізики, який вивчає...

варіанти відповідей

рух тіл і їх взаємодію

з якою силою взаємодіють тіла

рівновагу тіл

з якою швидкістю рухаються тіла, в наслідок дії сили тяжіння

Запитання 2

Неперервна лінія, яку описує матеріальна точка відносно вибраної системи відліку - це...

варіанти відповідей

шлях

переміщення

точка відліку

траєкторія

Запитання 3

Основні розділи механіки:

варіанти відповідей

Кінематика

Рух

Динаміка

Електродинаміка

Статика

Електростатика

Запитання 4

Системи відліку складається з:

варіанти відповідей

тіла відліку

системи координат, пов'язаної з тілом

приладу для вимірювання часу

траєкторії тіла

здійсненого тілом переміщення

будь-якої кривої

Запитання 5

Прискорення вільного падіння біля поверхні Землі

варіанти відповідей

залежить від географічної довготи

всюди однакове

на полюсі менше, ніж на екваторі

на полюсі більше, ніж екваторі

Запитання 6

Якого закону збереження не існує?

варіанти відповідей

Закон збереження і перетворення енергії

Закон збереження імпульсу

Закон збереження маси

Закон збереження електричного заряду

Запитання 7

Установіть відповідність між фізичним процесом і видом перетворення енергії

А. Вода падає з високої греблі;

Б. Вода абертає лопаті турбіни ;

В. Обертання ротора генератора ;

Г. Електроенергі;


1. Кінетична → в електричну;

2. Електрична → в теплову;

3. Кінетична → в кінетичну;

4. Потенціальна → в кінетичну.

варіанти відповідей

А1, Б2, В3, Г4

А1, Б4, В3, Г2

А4, Б3, В1, Г2

А2, Б1, В3, Г4

Запитання 8

Яку роботу здійснює двигун потужністю 600 Вт за 300 с?

варіанти відповідей

180000 Дж

3000 Дж

600 Дж

120 Дж

Запитання 9

Чому дорівнює архимедова сила, що діє на тіло обємом 3 м3 та знаходиться в рідині густиною 1000 кг/ м3. g = 10 м/с2.

варіанти відповідей

30000Н

300Н

3000Н

Запитання 10

Чому рівна маса води, що витісняє підводна частина судна?

варіанти відповідей

Рівна масі вантажу.

Рівна масі судна з вантажем

Рівна масі судна без вантажу

Більше за масу судна з вантажем

Запитання 11

Основне завдання механіки полягає у визначенні

варіанти відповідей

Г. напряму руху тіла

Б. прискорення тіла у будь-який момент часу

А. швидкості тіла у будь-який момент часу

В. положення тіла у будь-який момент часу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест