Метали 11 клас

Додано: 17 лютого
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 292 рази
21 запитання
Запитання 1

 Позначте тип хімічного зв’язку в металах:


варіанти відповідей

 Ковалентний

Іонний

Металічний

Водневий

Запитання 2

Позначте благородні метали:


варіанти відповідей

Мідь та алюміній

Магній і кальцій

Золото і платина

Залізо і хром

Запитання 3

Позначте число електронів в атомі Алюмінію:


варіанти відповідей

3

27

26

13

Запитання 4

Знаходження алюмінію в природі:

варіанти відповідей

у вільному стані та у вигляді сполук.


тільки у вільному стан

тільки у вигляді сполук

Запитання 5

Вкажіть перелік, до якого ввійшли назви лише металічних елементів

варіанти відповідей

N, Zn, Co, S

Al, O, P, Na

Cl, C, Br, Н

Zn, Fe, K, Al;

Запитання 6

Вкажіть властивості, які проявляє алюміній оксид:

варіанти відповідей

кислотні;

амфотерні

основні

окисні

Запитання 7

Вкажіть характеристику металічного зв’язку:

варіанти відповідей

виникає між атомами Гідрогену однієї молекули та сильно електронегативним  атомом іншої

притягання між катіонами й вільними усуспільненими електронами

утворення спільних електронних пар

притягання різнойменно заряджених йонів

Запитання 8

Позначте металічні р-елементи:

1.;4. ; 5. ; 6. .


варіанти відповідей

Талій

Аурум

Хром

Купрум

Станум

Плюмбум

Запитання 9

Позначте номер періоду Періодичної системи, в якому розташований Алюміній:

A. 8; Б. 6; B. 4; Г. 3.


варіанти відповідей

8

3

2

13

Запитання 10

Вкажіть речовини X та Y у схемі Fe3O4  + AL= X + Y

варіанти відповідей

Н2О

FeO

Fe

AL2O3

Запитання 11

 Вкажіть правильні твердження:

варіанти відповідей

у металів на зовнішній оболонці чотири й більше електронів

у металів на зовнішній оболонці невелика кількість електронів (від одного до трьох);

у металів більші радіуси атомів порівняно з неметалами

у металів менші радіуси атомів порівняно з неметалами;

Запитання 12

Вкажіть назву металічного елемента, атом якого має електронну формулу   1S22S22P63S21

варіанти відповідей

галій

кальцій

натрій

алюміній;

Запитання 13

Позначте, що має статися з атомом Алюмінію, щоб утворився іон Аl3+:

варіанти відповідей

Віддати 2 електрони

Прийняти 1 електрон

Віддати 3 електрони

Прийняти 3 електрони

Запитання 14

Вкажіть, чим можна пояснити спільне у фізичних властивостях металів:

варіанти відповідей

утворенням диполів

особливостями будови металічної кристалічної ґратки

утворенням іонів

утворенням спільних електронних пар

Запитання 15

Позначте метали, що мають забарвлення:


варіанти відповідей

Мідь та золото

. Калій і натрій

Алюміній та хром;

Залізо та цинк

Запитання 16

Позначте фізичні властивості Алюмінію:


варіанти відповідей

Пластична.

Добре проводить електричний струм

Прозора речовина;

Має специфічний металічний блиск;

Температура плавлення 0 °С;

За звичайних умов рідка речовина;

Запитання 17

Вкажіть сполуку X, яка утворюється в схемі перетворень 

Al(OH)3 →X→ Al2 (SO4)3

 

 


варіанти відповідей

Аl.

H2O

Al2O3

AlCl3

Запитання 18

Вкажіть, де метали розташовані в ПС:

варіанти відповідей

у побічних підгрупах

у головних підгрупах

у верхній правій частині

у лівій нижній частині, І—ІІІ групах і побічних підгрупах.

Запитання 19

Вкажіть амфотерний метал:


варіанти відповідей

Mg

Na

Al

Fe

Запитання 20

Вкажіть, як змінюються металічні властивості хімічних елементів в головних підгрупах із збільшенням їх протонних чисел

варіанти відповідей

послаблюються 

посилюються

залишаються без змін

у різних періодах змінюються по-різному

Запитання 21

Вкажіть речовини, які можна використати для доведення амфотерності алюміній гідроксиду:


варіанти відповідей

P2O5

KOH

CO

 HCl

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест