Методи наукового пізнання. Скалярні та векторні величини

Додано: 13 вересня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Які фізичні величини називають скалярними?

варіанти відповідей

які визначаються тільки значенням

які визначаються значенням та напрямом

Запитання 2

Які фізичні величини називають векторами?

варіанти відповідей

які визначаються значенням та напрямом

які визначаються тільки напрямом

Запитання 3

Наведіть приклади скалярних величин

варіанти відповідей

швидкість, переміщення, сила

час, довжина, густина

Запитання 4

Наведіть приклади векторних величин

варіанти відповідей

сила тяжіння, магнітна індукція, вага, прискорення

маса, сила струму

Запитання 5

Як знайти суму векторів?

варіанти відповідей

додати модулі поданих векторів

за правилом трикутника або паралелограма

Запитання 6

Як знайти різницю векторів?

варіанти відповідей

провести додавання, але від'ємний вектор замінити оберненим

відняти модулі поданих векторів:менший від більшого

Запитання 7

Як знайти добуток вектора та скаляра?

варіанти відповідей

це добуток модуля вектора на скаляр

за правилом трикутника або паралелограма

Запитання 8

Що таке спостереження?

варіанти відповідей

коли дослідник спостерігає за явищем, не втручаючись у його перебіг

коли дослідник проводить дослід та спостерігає за ним

Запитання 9

Чим дослід відрізняється від спостереження?

варіанти відповідей

дослід проводиться в лабораторії, спостереження на вулиці

під час досліду науковець контролює процес, під час спостереження - лише спостерігає

Запитання 10

Хто і як експериментально підтвердив гіпотезу Г. Галілея про те, що повільніше падіння більш легкого тіла пояснюється опором повітря?

варіанти відповідей

І. Ньютон

Аристотель

Запитання 11

Назвіть основні методи отримання нових знань у фізичних дослідженнях

варіанти відповідей

спостереження, гіпотеза, експеримент

експериментальний та теоретичний

Запитання 12

Назвіть етапи фізичного дослідження

варіанти відповідей

знання, спостереження, роздуми, теоретичні дослідження, гіпотеза, експеримент, нове знання

дослідження та експеримент

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест