мкт, рівняння мендєлєєва-клапейрона, рівняння клапейрона

Додано: 16 лютого 2021
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 273 рази
15 запитань
Запитання 1

Температури за шкалою Цельсія становлять 0⁰ С і 10⁰ С. А скільки це буде градусів за шкалою Кельвіна?

варіанти відповідей

273 К і 293 К

283 К і 293 К

263 К і 283 К

273 К і 283 К

Запитання 2

Виразіть у °С значення температури 673 К.

варіанти відповідей

600

500

400

300

Запитання 3

Рівняння Менделєєва -Клапейрона має вигляд...

варіанти відповідей


pV= RT

 pV= m/М RT

pV = 2/3 RT

pV= 1/3 mμRT

Запитання 4

Стала Больцмана пов'язує температуру в енергетичних одиницях з температурою у кельвінах і дорівнює ...

варіанти відповідей

1,38 Дж/К

13,8* 10-23 Дж/К

138 * 10-23Дж/К

1,38 * 10-23 Дж/К

Запитання 5

Подана формула це

варіанти відповідей

Закон Бойля - Маріота

Імпульс тіла

Потужність руху молекул

Основне рівняння МКТ

Запитання 6

Молярна маса речовини в задачах визначається в :

варіанти відповідей

Молях

г/моль

г/метр

кг/моль

Запитання 7

Рівняння Менделєєва-Клапейрона записують так...

варіанти відповідей

pV = M / m RT

pV = mMRT

pV = m / M RT

p = mV / M RT

Запитання 8

Як зміниться тиск ідеального газу при збільшенні концентрації його молекул у 2 рази, якщо середня квадратична швидкість молекул зменшиться в 2 рази?

варіанти відповідей

 А. Збільшиться у 2 рази

Б. Залишиться незмінною

В. Зменшиться у 2 рази

Запитання 9

Під яким тиском знаходиться газ у посудині, якщо середня квадратична швидкость його молекул 100 м/с, концентрація молекул 3•1025 м-3, а маса кожної молекули 5•10-26 кг?

варіанти відповідей

А. 0,3•105 Па

Б. 1,5•105 Па

В. 0,15•105 Па

Запитання 10

За температури 309 К і тиску 0,7 МПа густина газу становить 12 кг/м3. Визначте молярну масу цього газу.

варіанти відповідей

А. 4,4 кг/ моль

Б. 0,44 кг/ моль

В. 0,044 кг/ моль

Г. 4,4кг/ моль

Запитання 11

Яку масу мають 2 ×1023 молекул азоту ( N2 ) ?

варіанти відповідей

9,3 кг

9,3 × 10-3 кг

0,093 кг

9,3 г

Запитання 12

Тиск повітря у шинах велосипеда при температурі 120С дорівнює 1,5 × 105 Па. Яким стане тиск при 42 0С? Об′єм повітря в шинах вважати незмінним.

варіанти відповідей

166 кПа

1,7 Па

1,66 × 105 Па

1,7 кПа

Запитання 13

Яка фізична величина обчислюється за формулою mRT / MV . Виберіть правильну відповідь.

варіанти відповідей

Концентрація

Тиск

Середня кінетична енергія молекул ідеального газу

Середня квадратична швидкість молекул

Запитання 14

Скільки моль міститься в 1 кг молекулярного водню?

варіанти відповідей

20 моль

50 моль

500 моль

200 моль

Запитання 15

Середня квадратична швидкість молекул газу, густина якого становить 1,8 кг/м3 , дорівнює 500 м/с. Визначити його тиск.

варіанти відповідей

15000 Па

150000 па

30000 Па

300000 Па

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест