Многочлен. Стандартний вигляд многочлена. Додавання і віднімання многочленів

Тест виконано: 255 разів
12 запитань
Запитання 1

Закінчити речення: "Многочленом називається..."

варіанти відповідей

сума одночленів

буквені і числові вирази

змінні і числа

сума степенів

числа і степені

Запитання 2

Закінчити речення: "Доданки, які мають ту ж саму буквенну частину, називають..."

варіанти відповідей

коефіцієнти

доданки

подібні коєфіцієнти

одночлени

подібні доданки

Запитання 3

Назвіть степінь многочлена 3х4-5х+7х2-8х+3:

варіанти відповідей

1

2

3

0

5

4

Запитання 4

Знайдіть значення многочлена а2 +3а при а = -1

варіанти відповідей

4

-2

-4

-5

-1

Запитання 5

Перетворіть многочлен 4с2 + а2 + 9ас -18с2 - 9ас у многочлен стандартного вигляду

варіанти відповідей

2 + а2

а2 - 14с2

18ас + 4с2 + а2

14с2 + а2

Запитання 6

Розкрити дужки і спростити: 11+(7а – 11)

варіанти відповідей

7а - 22

-7а

22 + 7а

Запитання 7

Назвіть коефіцієнт першого одночлена -5х8 + 4х - 2              

варіанти відповідей

2

-2

4

-5

Запитання 8

Вкажіть многочлен стандартного вигляду

варіанти відповідей

2- 12 а

3а 4 - 12в

3а + 8 - 3а - 4в

2+в3 -2

Запитання 9

Перетворити в многочлен стандартного вигляду вираз (6х2 + 5х + 7) – (4х2 + х – 5);

варіанти відповідей

2х2 - 6х + 7

2 + 4х + 12

(6х2 + 5х + 7)

(4х2 + х – 5)

Запитання 10

Вкажіть вираз, що є многочленом

варіанти відповідей

варіанти відповідей

7/(у + 5)

а3

2 - 0,5х + 0,2

  8/(х - 5) = 2

Запитання 11

Вкажіть многочлен п′ятого порядку

варіанти відповідей

 (а3 + 2а2 - 0,7а) / а

  

  


а3 + 2а2 - 0,7а + 1/3

а4 + 4а3 - 0,7а2

  0,1а5+ 2а2 - 7а3 - 9,25

Запитання 12

Зведіть подібні доданки: х2 + 5х2 - 0,5х2 = ...

варіанти відповідей

 5,5х2

 


 5,5х4


  4,5х2

  5,5х2 + 0,5х2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест