Многочлени

Додано: 5 квітня 2020
Предмет: Алгебра, 7 клас
Копія з тесту: Многочлени
12 запитань
Запитання 1

Многочленом називають

варіанти відповідей

суму кількох многочленів

суму кількох одночленів

суму подібних доданків

суму однакових чисел

Запитання 2

Виберіть правильні кроки алгоритму для розкладання многочленів на множники винисенням спільного множника за дужки (виберіть декілька варіантів)

варіанти відповідей

визначити спільний множник

згрупувати члени многочлена так, щоб кожна група мала спільний множник

на основі розподільної властивості множення записати вираз у вигляді добутку

винести спільний множник за дужки в кожній групі

Запитання 3

Подібними членами многочлена називаються

варіанти відповідей

подібні доданки многочлена

спільні множники у членах многочлена

спільні степені у членах многочлена

найбільший із степенів одночленів, які входять до многочлена

Запитання 4

Виберіть правильні кроки алгоритму для розкладання многочлена на множники способом групування (виберіть декілька варіантів)

варіанти відповідей

визначити спільний множник для усіх членів

члени многочлена згупувати так, щоб кожна група мала спільний множник

в кожній групі винести спільний множник за дужки

на основі розподільної властивості записати вираз у вигляді добутку

Запитання 5

Яке правило виконання дії зображено на малюнку?

варіанти відповідей

множення одночлена на многочлен

множення двох многочленів

додавання двох многочленів

віднімання двох многочленів

Запитання 6

Щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно

варіанти відповідей

записати їх суму, розкрити дужки та звести подібні члени

кожен член одного многочлена помножити на кожен член іншого многочлена і отримані добутки додати

одночлен помножити на кожен член многочлена і отримати добутки додати

записати їх різницю, розкрити дужки та звести подібні члени

Запитання 7

Спрости вираз -2ху2-(3ху2-2х2у)

варіанти відповідей

-5ху2+2х2у

ху2-2х2у

-3ху2

-5ху2-2х2у

Запитання 8

Спрости вираз 0,4х2 × 5х3

варіанти відповідей

5

20х5

6

0,2х5

Запитання 9

Які з цих виразів є тотожними?

варіанти відповідей

2(х - 5) і 2х - 10

(х - у)⋅5 і 5х + 5у

3с(х - у) і 3сх - 3су

(х - 7)⋅(-2) і 14 - 2х

Запитання 10

Назвіть многочлен третього степеня

варіанти відповідей

3х + 2а +3

у2 + у5 - 3х +2с

х3 + 3х2 - 2х +4

m - n + n2

Запитання 11

Обчисліть значення многочлена 0,3у2 + 0,7у2 , якщо у = 0,3

варіанти відповідей

0,9

0,09

0,009

0,0009

Запитання 12

Спростіть вираз:

2 - 5х +8х2 +12х + 6

варіанти відповідей

-7х +11х2 +6

18х + 6

-2х2 +20х +6

11х2 + 7х +6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест