Многогранники 11 клас

Додано: 3 грудня 2019
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 878 разів
10 запитань
Запитання 1

Піраміда називається правильною, якщо....

варіанти відповідей

її основа є правильним многокутником, а всі бічні грані – рівнобедрені трикутники

її основа є правильним многокутником, а висота піраміди перепендикулярна до площини її основи

її основа є правильним многокутником, а всі двогранні кути при ребрах основи рівні

її основа є правильним многогранником, а основа висоти піраміди є центром цього многокутника

Запитання 2

Площу бічної поверхні піраміди можна обчислювати за формулою S=So/cosα, коли...

варіанти відповідей

всі двогранні кути опуклої піраміди при ребрах основи рівні

всі бічні ребра піраміди нахилені до площини основи під рівними кутами

в основі піраміди лежить правильний многокутник

піраміда будь-яка

Запитання 3

Відношення площ поверхонь гомотетичних пірамід дорівнює...

варіанти відповідей

коефіцієнту гомотетії

відношенню периметрів гомотетичних пірамід

відношенню відповідних ребер основ гомотетичних пірамід

квадрату коефіцієнта гомотетії

Запитання 4

Площа бічної поверхні правильної піраміди дорівнює..

варіанти відповідей

добутку периметра її основи та апофеми

сумі площ усіх її граней

половині добутку периметра її основи та апофеми

половині добутку периметра її основи та висоти

Запитання 5

Виберіть правильне на вашу думку твердження

варіанти відповідей

Паралелепіпедом називають призму, основи якої є прямокутниками

Квадрат будь-якої діагоналі прямокутного паралелепіпеда дорівнює сумі квадратів його вимірів

Будь-які дві протилежні грані паралелепіпеда лежать у перпендикулярних площинах

Точка перетину діагоналей паралелепіпеда може лежати в його основі

Запитання 6

12 граней має

варіанти відповідей

гексаедр

октаедр

додекаедр

ікосаедр

Запитання 7

гексаедром називають...

варіанти відповідей

тетраедр

куб

правильну піраміду

призму

Запитання 8

Фігуру називають обмеженою, якщо вона

варіанти відповідей

вписана в цилінд

обмежена призмою

повністю міститься в деякій площині

повністю міститься в деякій кулі

Запитання 9

Яке із запропонованих тіл зручно уявляти як об’єднання двох чотирикутних пірамід, склеяних своїми основами?

варіанти відповідей

Октаедр

Додекаедр

Ікосаедр

Гексаедр

Запитання 10

Формула Ейлера

варіанти відповідей

В+Г+Р=2

В+Г-Р=2

В+Р-Г=2

Г+Р-В=2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест