25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Площі многокутників

Контроль теоретичних знань

Додано: 2 травня 2020
Предмет: Геометрія, 8 клас
Тест виконано: 1 раз
11 запитань
Запитання 1

Вкажіть основні властивості площі:

варіанти відповідей

Рівні між собою многокутники мають рівні площі

Рівні многокутники мають рівні довжини сторін

 Площа многокутника дорівнює сумі площ многокутників, з яких він складається

Одиницею вимірювання площі є площа квадрата зі стороною, що дорівнює одиниці вимірювання довжини

Запитання 2

Площа паралелограма дорівнює:

варіанти відповідей

половині добутку його сторони на висоту, проведену до цієї сторони

добутку його сторони на висоту, проведену до цієї сторони

половині добутку двох його сусідніх стотрін

половині добутку його діагоналей

Запитання 3

Площа трикутника дорівнює:

варіанти відповідей

добутку його сторони на висоту, проведену до цієї сторони

половині добутку його сторони на висоту, проведену до цієї сторони

добутку двох його стотрін

добутку двох його висот

Запитання 4

Площа трапеції дорівнює:


варіанти відповідей

добутку суми її основ на висоту


добутку різниці її основ на висоту


добутку півсуми її основ на половину висоти


добутку півсуми її основ на висоту


добутку її середньої лінії на висоту

подвоєному добутку її середньої лінії на висоту

Запитання 5

Площа ромба дорівнює:

варіанти відповідей

півдобутку його сторони на висоту ромба

добутку діагоналей ромба

добутку двох сторін ромба

півдобутку його діагоналей

Запитання 6

Площа паралелограма зі сторонами α та b та висотою h проведеною до сторони α, обчислюється за формулою:

варіанти відповідей

S = α + b + h

S = bh

S = αh

S = αbh

Запитання 7

Виберіть рівність, за якою правильно визначатиметься площа трикутника ABC на рисунку.

варіанти відповідей

S = BC ⋅ CA

S = AB ⋅ AC

S = (AB ⋅ CD) : 2

S = (AC ⋅ BC) : 2

Запитання 8

Вкажіть зайвий, на вашу думку, запис:

варіанти відповідей

5 см2

4 мм2

5 а

7 км2

5 км

10 га

Запитання 9

Виберіть рівність, за якою правильно визначатиметься площа трапеції ABCD на рисунку.

варіанти відповідей

S = KL ⋅ MN

S = (BC + AD) ⋅ MN

S = AD ⋅ MN : 2

S = ½ ⋅ (AD +BC) ⋅ MN

S = (AD +BC) ⋅ MN : 2

S = ½ ⋅ AD +BC ⋅ MN

Запитання 10

Вкажіть зайвий, на вашу думку, рисунок:

варіанти відповідей

а

б

в

г

д

е

Запитання 11

 Як зміниться площа квадрата, якщо кожну його сторону збільшити втричі?

варіанти відповідей

збільшиться втричі

зменшиться в 3 рази

збільшиться в 9 разів

не зміниться

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест