Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Многокутники. Сума кутів опуклого многокутника

Тести створені для учнів 8 класу для перевірки теоретичного матеріалу, а також практичного застосування набутих знань.

Додано: 8 квітня 2019
Предмет: Геометрія, 8 клас
Тест виконано: 6903 рази
12 запитань
Запитання 1

Чому дорівнює сума кутів опуклого семикутника?

варіанти відповідей

9000

1800

12600

3600

Запитання 2

Скільки діагоналей можна провести у п'ятикутнику?

варіанти відповідей

10

15

5

20

Запитання 3

На якому з рисунків зображено многокутники, які не є опуклими?

варіанти відповідей

а, б, г, е, є

в, д

а, б, е, є

в, г, д

Запитання 4

Який з відрізків не є стороною многокутника PQRSTR?

варіанти відповідей

QS

ST

SR

PR

TQ

Запитання 5

Многокутник називають вписаним у коло, якщо ...

варіанти відповідей

якщо всі сторони дотикаються до кола

якщо всі його вершини лежать на колі

якщо його сторони перетинають коло

якщо коло дотикається до всіх його сторін

Запитання 6

Скільки вершин має опуклий многокутник, якщо сума його внутрішніх кутів дорівнює 18000?

варіанти відповідей

6

10

12

5

Запитання 7

Зовнішній кут многокутника при даній вершині дорівнює 1560. Чому дорівнює внутрішній кут, при цій вершині?

варіанти відповідей

1560

240

340

360

1800

Запитання 8

Центр кола, описаного навколо многокутника, розміщений у точці...

варіанти відповідей

перетину бісектрис усіх кутів многокутника

перетину перпендикулярів проведених до всіх сторін многокутника

перетину серединних перпендикулярів до всіх сторін многокутника

перетину медіан проведених до сторін трикутника

Запитання 9

Яку найбільшу кількість гострих кутів може мати многокутник?

варіанти відповідей

3

5

не можна визначити

2

Запитання 10

Скільки вершин має многокутник, якщо сума внутрішніх кутів дорівнює 21600?

варіанти відповідей

10

12

14

16

Запитання 11

В опуклому многокутнику 35 діагоналей. Знайдіть кількість його сторін.

варіанти відповідей

7

15

10

14

Запитання 12

Сума кутів опуклого n-кутника дорівнює:

варіанти відповідей

1800

180 ∙ 2

1800 ⋅ n

1800(n - 2)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест