14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Моделі і моделювання. Основи статистичного аналізу

Додано: 4 жовтня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Що таке модель?

варіанти відповідей

Це формальний опис об'єкта, процесу чи явища.

Це об'ємна фігура.

Це спрощене подання реального об'єкта, процесу чи явища.

Запитання 2

Чому рівний розмах вибірки?

варіанти відповідей

45

35

180

152

Запитання 3

Медіана (статистична характеристика) - це ...

варіанти відповідей

елемент вибірки, що зустрічається найчастіше

різниця між найбільшим і найменшим значеннями варіант

число, що є серединою варіаційного ряду

Запитання 4

Чому рівна мода варіаційного ряду 2; 2; 3; 3; 4; 5; 5; 5; 6; 6; 7.

варіанти відповідей

2

3

4

5

6

7

Запитання 5

Чому рівна медіана варіаційного ряду 3; 3; 4; 4; 5; 5; 6; 6; .

варіанти відповідей

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

Запитання 6

Вкажіть репрезентативну вибірку.

варіанти відповідей

З метою визначення успішності учнів гімназії "Євшан" було проаналізовано успішність учнів 6А і 6Б класів

З метою визначення рівня якості виробів підприємства протягом місяця аналізувалися параметри кожного десятого виробу.

З метою виявлення впливу користування смартфонами на захворюваність було опитано 1000 користувачів з різних країн світу

Запитання 7

Який показник свідчить про неоднорідність вибірки?

варіанти відповідей

велике стандартне відхилення

мале стандартне відхилення

велике значення середнього

мале значення середнього

Запитання 8

Найменше значення вибірки зменшилося, а найбільше - збільшилося. Що можна стверджувати про зміну статистичних характеристик вибірки?

варіанти відповідей

Середнє зменшилося.

Середнє збільшилося.

Розмах зменшився.

Розмах збільшився.

Запитання 9

Комп’ютерні моделі поділяються на:

варіанти відповідей

розрахункові

імітаційні

графічні

перспективні

поточні

Запитання 10

Метою комп’ютерного експерименту є

варіанти відповідей

отримання даних, на основі яких можна приймати рішення, робити висновки про властивості об’єкта моделювання або прогнозувати його поведінку в тій чи іншій ситуації

збірка даних для майбутні досліджень

комп`ютерне моделювання

експеримент, який проводять без участі людини з метою збереження її життя і здоров`я

Запитання 11

Для обчислення стандартного відхилення в табличному процесорі використовують функцію

варіанти відповідей

STDEV. P

MODE.SNGL

AVERAGE

MEDIAN

Запитання 12

Для визначення даних, які повторюється найчастіше, в табличному процесорі використовують функцію

варіанти відповідей

MODE.SNGL

AVARAGE

MEDIAN

DEVSQ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест