24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Молекулярна фізика

Додано: 14 березня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 15 разів
8 запитань
Запитання 1

Якщо атом або молекула втратили один або декілька електронів, вони стають ...

варіанти відповідей

Позитивним йоном

Негативним йоном

Позитивним електроном

Негативним електроном

Запитання 2

Хаотичний рух малих частинок, завислих у рідині або газі, який відбувається під дією ударів молекул рідини або газу називають ...

варіанти відповідей

Молекулярний рух

Броунівський рух

Хаотичний рух

Дифузний рух

Запитання 3

Процес взаємного проникнення молекул однієї речовини між молекулами іншої, який відбувається внаслідок теплового руху цих молекул називають ...

варіанти відповідей

Тепловий баланс тіл

Інтерференція

Дифузія

Дифракція

Запитання 4

До макроскопічних параметрів відносять ...

варіанти відповідей

Температура

Об’єм

Маса молекули

Молярна маса

Запитання 5

450С по шкалі Кельвіна буде дорівнювати ...

варіанти відповідей

318 0С

31,8 К

318 К

31,8 0С

Запитання 6

Яка середня квадратична швидкість руху молекул ідеального газа, якщо маючи масу 5 кг, він займає об’єм 6 м3 при тиску 250 кПа?

варіанти відповідей

489 м/с

849 м/с

894 м/с

948 м/с

Запитання 7

Розрахувати тиск, що здійснюють молекули азоту на стінки посудини, якщо середній квадрат швидкості руху його молекул дорівнює 0,7⋅106 м22, а густина азота 1,25 кг/м3.

варіанти відповідей

0,3 кПа

0,3 МПа

0,3 Па

3 МПа

Запитання 8

Як називаються прямі, зображені на малюнку?

варіанти відповідей

Ізобара

Ізохора

Ізотерма

Ізотера

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест