Основи молекулярно - кінетичної теорії.

Додано: 8 лютого 2021
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 337 разів
11 запитань
Запитання 1

. Одиниця вимірювання концентрації має назву:

варіанти відповідей

метр кубічний

метр у мінус третьому степені

моль

паскаль.

Запитання 2

Кількість речовини безпосередньо пов’язана з константою, що має назву:

варіанти відповідей

стала Авогадро

стала Больцмана

стала Рідберга

універсальна газова стала

Запитання 3

Міжнародною практичною шкалою температур називають шкалу: 

варіанти відповідей

Кельвіна

Фаренгейта

Цельсія. 

Запитання 4

Мірою середньої кінетичної енергії молекул газу є: 

варіанти відповідей

будова молекул

густина

температура

тиск

Запитання 5

 Одиниця вимірювання кількості речовини має назву:

варіанти відповідей

метр кубічний

метр у мінус першому степені

моль

паскаль.

Запитання 6

Тиск, об’єм і температура ідеального газу є параметрами, що мають назву:

варіанти відповідей

макроскопічні

мікроскопічні

статистичні

стаціонарними

Запитання 7

 Одиниця вимірювання молярної маси має назву: 

варіанти відповідей

метр кубічний

моль

паскаль

кілограм на моль

Запитання 8

Виберіть правильні відповіді.

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

варіанти відповідей

 Усі тіла складаються з дрібненьких частинок – молекул чи атомів.

 Усі молекули складаються з атомів

 Атоми і молекули в тілах перебувають у безперервному хаотичному русі.

  Атоми і молекули нерухомі.

  Між атомами і молекулами діють сили притягання і відштовхування.

Запитання 9

Існування атомів і молекул доводять:

варіанти відповідей

 Броунівський рух


  Веселка

 

 Дифузія


  Північне сяйво

Запитання 10

Обчислити молекулярну масу речовин і обрати правильну відповідь

( правильні маси у тій же послідовності що й речовини)

NH3, CO2, NaCl, Ar

варіанти відповідей

17, 44, 58,40


  14, 44, 58,40

 

 12, 44, 38,40


  17, 47, 58,20

Запитання 11

Атом - це

варіанти відповідей

найменша частинка речовини, яка зберігає її властивості.


  неподільна частина речовини


  складається з молекул

  

частинка, яку не можна побачити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест