Момент сили. Рівновага важеля.

Додано: 30 квітня 2021
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 215 разів
8 запитань
Запитання 1

Фізичну величину, яка дорівнює добутку сили, що діє на тіло, на плече цієї сили, називають...

варіанти відповідей

умовою рівноваги важеля

важелем

моментом сили

віссю обертання

Запитання 2

Тверде тіло, яке може обертатися навколо нерухомої осі називають...

варіанти відповідей

важелем

плечем сили

моментом сили

віссю обертання

Запитання 3

Найменшу відстань від осі обертання важеля до лінії, уздовж якої сила діє на важіль, називають...

варіанти відповідей

рівновагою важеля

плечем сили

моментом сили

лінією дії сили

Запитання 4

Який із виразів є умовою рівноваги важеля?

варіанти відповідей

F₁d₂= F₂d₁

M = F ⋅ d

F₁d₁ = F₂d₂

E = mgh

Запитання 5

Яке значення моменту сили 0,02 кН, плече - 20 см?

варіанти відповідей

4 Н⋅м

40 Н⋅м

0,4 Н⋅м

400 Н⋅м

Запитання 6

Важіль з плечами 40 см та 50 см має силу, прикладену до короткого плеча 20 Н. Знайти силу, яку треба прикласти до довгого плеча.

варіанти відповідей

16 Н

160 Н

1,6 Н

Запитання 7

Загальна довжина важіля 1,2 м. На якій відстані від довгого плеча знаходиться точка рівноваги, якщо прикладені сили відрізняються в 3 рази

варіанти відповідей

9 м

0,9 м

9 см

Запитання 8

Момент сили дорівнює...

 

 

варіанти відповідей

 відношенню модуля сили на плече цієї сили

 добутку модуля сили на плече цієї сили

 суммі модуля сили на плече цієї сили

  відношенню плеча сили до модуля сили

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест