Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів

Додано: 3 листопада 2023
Предмет: Хімія, 11 клас
17 запитань
Запитання 1

Проаналізуйте твердження. Чи є з-поміж них правильні?

І. Ступінь окиснення завжди чисельно дорівнює валентності атома.

ІІ. Мінімальний ступінь окиснення атома Сульфуру рівний S–6.

варіанти відповідей

обидва правильні

немає правильних

правильне лише І

правильне лише ІІ

Запитання 2

Укажіть формули сполук, в яких Фосфор проявляє максимально можливий ступінь окиснення

варіанти відповідей

P2O5

P2O3

H3PO4

K3PO4

РН3

Запитання 3

 Атом Карбону в молекулі карбон(IV) оксиду може

варіанти відповідей

лише приєднувати електрони

лише віддавати електрони

приєднувати та віддавати електрони

немає правильної відповіді

Запитання 4

Атом Сульфуру в молекулі SO2 має здатність

варіанти відповідей

приєднувати електрони

віддавати електрони

приєднувати і віддавати електрони

немає правильної відповіді

Запитання 5

Склад мінералу фторапатиту описує формула Cax(PO4)3

Виходячи з принципу електронейтральності речовини, визначте індекс х у цій формулі (пам'ятайте про заряд фосфат - іона)

варіанти відповідей

2

3

4

5

6

Запитання 6

Укажіть елемент, який не може мати позитивного ступеня окиснення

варіанти відповідей

Оксиген

Фосфор

Флуор

Нітроген

Сульфур

Запитання 7

Скільки електронів беруть участь у процесі відновлення Сульфуру за схемою:

H2SO4 → H2S?


варіанти відповідей

2

4

6

8

10

Запитання 8

Установіть правильну послідовність ступенів окиснення Нітрогену в його сполуках: N2O , NO, N2, HNО3, Ca(NO2)2

варіанти відповідей

+1, +2, 0, +5, +3

+5, +3, +1, +2, 0

+5, +3, +2, 0, +1

+5, +3, +2, 0, -3

+5, +3, +1, 0, -3

Запитання 9

Завершіть схеми процесів та назвіть їх:

N+5 + 8e– → ________________

2O–2 – 4e– → ________________

Cl+5 + 6e– → ________________

Fe+2 – e– → ________________

варіанти відповідей

N+3

N-3

O0

O20

Cl-1

Cl+1

Fe+1

Fe+3

Запитання 10

Використовуючи метод електронного балансу, складіть рівняння окисно-відновної реакції. Підберіть коефіцієнти та вкажіть суму всіх коефіцієнтів:

SO2 + KMnO4 + H2O → H2SO4 + MnSO4 + K2SO4

Вкажіть окисник і відновник.

варіанти відповідей

11, окисник - K2SO4 , відновник - SO2

10, окисник - MnSO4 , відновник - K2SO4

12 , окисник - KMnO4 , відновник - SO2

13, окисник - H2SO4 , відновник - H2O

17 окисник - KMnO4 , відновник - K2SO4

Запитання 11

Невідомий елемент X утворює два оксиди з ступенем окиснення +3 та +5. Молекулярна маса одного оксиду на 32 менша від другого. Визначте невідомий елемент X.

варіанти відповідей

Al

Fe

N

P

Запитання 12

Умовний заряд атомів хімічного елемента в сполуках, який обчислюють з припущення, що всі полярні зв’язки є йонними - це...


варіанти відповідей

хімічний зв'язок

ступінь окиснення

заряд адра

заряд електронів

Запитання 13

Найбільш електронегативним атомом є атом хімічного елементу

варіанти відповідей

О

F

S

Cl

P

Запитання 14

Вкажіть ступінь окиснення оксигену в сполуці Na2O2

варіанти відповідей

+1

-2

0

-1

Запитання 15

Максимальний ступінь окиснення елементу чисельно дорівнює

варіанти відповідей

№ групи

№ періоду

порядковому №

Відносні атомній масі

Запитання 16

Мінімальний ступінь окиснення неметалічного елементу можна розрахувати за формулою

варіанти відповідей

8- порядковий номер елемента

8- № періоду

8- № групи

8- відносна атомна маса

Запитання 17

Ступінь окиснення елемента можна визначити, використовуючи правило

варіанти відповідей

Хунда

електронейтральності речовини

Паулі

Менделєєва-Клапейрона

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест