Національна економіка та світове господарство (9 клас)

Додано: 6 жовтня 2022
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 148 разів
18 запитань
Запитання 1

Як називається сукупна вартість річного обсягу кінцевої продукції та послуг, що одержана усіма національними виробниками, не залежно від того, де вони знаходяться: у межах країни чи за кордоном?

варіанти відповідей

Собівартість продукції

Валовий внутрішній продукт

Індекс людського розвитку

Валовий національний продукт

Запитання 2

На підприємстві легкої промисловості налагоджене послідовне виробництво ниток, тканин та їхнє оздоблення малюнком. Це означає, що підприємство використовує форму суспільної організації виробництва, яка має назву…

варіанти відповідей

Агломерування

Кооперування

Комбінування

Концентрація

Запитання 3

Який чинник є визначальним у розміщенні хімічного підприємства з виробництва сірчаної кислоти, яку важко транспортувати на значну відстань?

варіанти відповідей

Паливно-енергетичний

Споживчий

Транспортний

Сировинний

Запитання 4

Як називати велике місто з містами-супутниками, які на обмеженій території утворили виробничо-територіального поєднання підприємств?

варіанти відповідей

Промисловий пункт

Промисловий вузол

Промисловий центр

Економічний район

Запитання 5

Канада відома на світовому ринку продукціє лісозаготівлі, Японія – своєю електронікою, Україна – соняшниковою олією. Усе це є ілюстрацією...

варіанти відповідей

Процесу глобалізації економіки

Міжнародної економічної інтеграції

Міжнаро­дного географічного поділу праці

Наявності єдиного світового господарства

Запитання 6

Які з зазначених пар країн належать одночасно до «Великої двадцятки» (G-20) та нових індустріальних країн?

варіанти відповідей

Японія, Китай

Австралія, Південна Африка

Австрія, Швейцарія

Бразилія, Мексика

Запитання 7


Виберіть три відповіді з семи. Які регіони світу становлять ядро сучасної світової економіки?

варіанти відповідей

Європейський Союз

Латинська Америка

Північна та Центральна Азія

Тропічна Африка

Східна Європа

Північна Америка

Азіатсько-Тихоокеанський регіон

Запитання 8

Який етап економічного розвитку суспільства сформувався хронологічно останнім й нині притаманний найбільш економічно розвиненим країнам світу?

варіанти відповідей

Первісний

Постіндустріальний

Індустріальний

Аграрний

Запитання 9

Виберіть три відповіді з семи. Які з перелічених підприємств належать до первинного сектора економіки?

варіанти відповідей

Рибоконсервний завод

Атомна електростанція

Ресторан фаст-фуд

Вугільна шахта

Молочна ферма

Риболовецька флотилія

Швейна фабрика

Запитання 10

Виберіть три відповіді з семи. Які основні показники характеризують індекс людського розвитку (ІРЛ) в певній країні?

варіанти відповідей

Валовий внутрішній продукт країни

Індекс соціально-економічної нерівності

Рівень грамотності дорослого населення

Частка населення, що зайнята у первинному секторі економіки

Очікувана тривалість життя при народженні

Валовий національний продукт на душу населення

Частка населення, що зайнята у сфері послуг

Запитання 11

Велике вітчизняне підприємство «Мотор Січ» складає двигуни для літаків. Це означає, що дане підприємство використовує форму суспільної організації виробництва, яка має назву…

варіанти відповідей

Агломерування

Спеціалізація

Комбінування

Деконцентрація

Запитання 12

Прикладом якої форми суспільної організації виробництва є поєднання на одному підприємстві в Запоріжжі виробництва титану й магнію з випуском соляної кислоти, емалей, титанового білила?


варіанти відповідей

А

комбінування


Б

спеціалізації


В

кооперування


Г

концентрації

Запитання 13

Для виробництва більшості сучасних машин (літаків, комп’ютерів, телевізорів) потрібні сотні або тисячі різноманітних деталей, тому основними формами суспільної організації виробництва є


варіанти відповідей

А

спеціалізація і кооперування


Б

комбінування і кооперування


В

концентрація і спеціалізація


Г

спеціалізація і комбінування

Запитання 14

Прикладом розвитку господарства України екстенсивним шляхом є


варіанти відповідей

А

механізація робіт з реконструкції залізничних шляхів


Б

перехід фермерів на вирощування урожайних гібридів овочів


В

збільшення кількість виробників будівельних матеріалів


Г

підвищення кваліфікація працівників деревообробної галузі

Запитання 15

Коли споживач купує в Україні бразильську каву, індійський чай, іспанські апельсини або італійське взуття, то усвідомлює переваги


варіанти відповідей

А

дезінтеграції в економічній сфері.


Б

нівелювання спеціалізації країн.


В

кооперування виробництва.


Г

глобалізації світового господарства.

Запитання 16

Україна є членом


варіанти відповідей

А

Європейською Союзу (ЄС)


Б

Організації Об'єднаних Націй (ООН)


В

Організації Північноатлантичного договору (НАТО)


Г

Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК)

Запитання 17

«Малі» економічно розвинені країни Європи вирізняються особливим типом їхньої участі в міжнародному географічному поділі праці -

 варіанти відповідей

А

експортують переважно сировину та напівфабрикати


Б

виробляють зорієнтовану на внутрішній ринок продукцію


В

спеціалізуються на виробництві окремих видів товарів і послуг


Г

спрямовують ресурси на розвиток лише одного виду послуг

Запитання 18

Обсяг виробництва товарів і послуг у Китаї більший, ніж у Японії, проте Японію відносять до групи високорозвинених країн, а Китай – ні. Який показник соціально-економічного розвитку потрібно передусім збільшити Китаю, щоб увійти в цю групу країн?


варіанти відповідей

А

співвідношення економічно активного населення і безробітних


Б

валовий внутрішній продукт у розрахунку на одного жителя країни


В

частку первинного сектора в структурі промислового виробництва


Г

забезпеченість освітніми послугами дітей дошкільного й шкільного віку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест