Національне піднесення в Західноукраїнських землях на початку ХХ ст.

Додано: 27 квітня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 495 разів
15 запитань
Запитання 1

1. Яку організацію очолював зображений на фото історичний діяч на початку ХХ століття?

варіанти відповідей

Товариство "Просвіта"

Наукове товариство ім. Т. Шевченка

Українську парламентську громаду

Собор руських вчених

Запитання 2

2. «Сокіл», «Січ», «Пласт» - це

варіанти відповідей

українські фракції в австрійському парламенті

національні культурно-просвітні організації

національні спортивно-фізкультурні організації

українські бойові підрозділи у складі австрійської армії.

Запитання 3

Діяльність Андрея Шептицького сприяла:

варіанти відповідей

припиненню політики нової ери» у відносинах між українцями і поляками.

об'єднанню західноукраїнських земель в одну адміністративну одиницю.

піднесенню національного життя на західноукраїнських землях.

створенню автокефальної православної церкви

Запитання 4

Установіть послідовність подій.

А. Обрання А. Шептицького митрополитом УГКЦ.

Б. Запровадження в Австро-Угорщині загального виборчого права для чоловіків.

В. Утворення спортивно-фізкультурної організації «Сокіл».

Г. Заснування національної скаутської організації «Пласт»

варіанти відповідей

Б,А,Г,В

А,Б,В,Г

А,В,Б,Г

В,Б,А,Г

Запитання 5

5. Які методи політичної боротьби використовував український національний рух у Галичині на початку ХХ століття?

варіанти відповідей

страйки і народні віча

діяльність парламентської опозиції

терористичні акти

збройні повстання

зрив роботи представницьких органів влади

бойкот державних установ

акції громадянської непокори

Запитання 6

Укажіть події, пов'язані з митрополитом Андреєм Шептицьким.

варіанти відповідей

боротьба з римо-католицькою церквою

виникнення товариств "Січ" і "Сокіл"

заснування Українського національного музею

об'єднання зусиль українських священників та інтелігенції для національного визволення українців

 заснування народної лікарні, Земельного банку

 організація щорічних з’їздів церковних діячів

створення Християнської національної партії

Запитання 7

На фото зображено:

варіанти відповідей

Є. Коновальця, голову проводу Організації українських націоналістів (ОУН).

І. Боберського, голову старшини (ради) гімнастичного товариства Сокіл-Батько».

В. Липинського, організатора та ідеолога Української демократичної хліборобської партії 3

Є. Петрушевича, президента Західноукраїнської Народної Республіки.

Запитання 8

Унаслідок яких подій стало можливе представництво у парламентах Австрійської та Російської імперій?

варіанти відповідей

польських повстань 1830-1831 і 1863-1864 рр. 1

загальноєвропейської революції 1848-1849 і революції в Росії 1905-1907 рр. 2

реформ австрійських імператорів Марії-Терезії та Йосипа II та російського Олександра II 3

створення українських політичних партій Галичині та Наддніпрянщині 4

Запитання 9

В якому році відбулося видання брошури "Самостійна Україна"?

варіанти відповідей

1900 р.

1901 р.

1902 р.

1903 р.

Запитання 10

Укажіть поняття й терміни, які стосуються життя західноукраїнських земель на початку ХХ ст.

варіанти відповідей

Українська автокефальна церква

виборча реформа

фізкультурно-спортивні організації

Революційна українська партія

кооперативний рух

"справа Бейліса"

Запитання 11

11. Основні цілі боротьби на західноукраїнських землях на початку ХХ ст.

варіанти відповідей

відкриття українського університету та загальне виборче право

відкриття українського університету та право на українську пресу

загальне виборче право і можливість створювати українські партії

можливість створювати українські партії та право на українську пресу

Запитання 12

Діяч, який заснував першу організацію товариства "Січ", керівник січового руху

варіанти відповідей

Кость Левицький

Кирило Трильовський

Іван Труш

Іван Боберський

Запитання 13

Яка політична партія Західної України пропагувала ідеї марксизму?

варіанти відповідей

Руська народна партія;

Русько-Українська радикальна партія;

Українська національно-демократична партія;

Українська соціал-демократична партія. 

Запитання 14

Якого року відбувся страйк робітників нафтових промислів у Бориславі?


варіанти відповідей

1900 року;

1902 року;

1904 року;

1907 року;


Запитання 15

Представники якої соціальної течії заснували Руську національну партію?


варіанти відповідей

народники;


народовці;


москвофіли

українофіли.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест