Національний рух і суспільно-політичне життя у 70-80-х рр. ХІХ ст.

Додано: 2 березня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 17 разів
12 запитань
Запитання 1

Про яку організацію йдеться в уривку з історичного джерела: «...Переважно досліджує губернії Київського освітнього округу в усіх тих аспектах, що є предметом занять Товариства, і особливо дослідження зі статистики та етнографії... відшукує й доводить до відома вже зібрані й ті, що збері-гаються в місцевих архівах, відомості про край, розглядає їх, вирішує, як їх використати для науки...»?

варіанти відповідей

"Братство тарасівців"

Наукове товариство ім. Т. Шевченка

Південно-Західний відділ Російського географічного товариства

Просвітницьке товариство галицьких греко-католицьких священиків

Запитання 2

Якому діячеві громадівського руху належать цитовані нижче спомини? 

«Я заявився до київського генерал-губернатора Дундукова-Корсакова, просив паспорт за кордон… Через три дні дозвіл було одержано і я виїхав через Галичину й Угорщину до Відня, де почав готуватися до видання збірника «Громада». Водночас уряд почав конфісковувати брошури соціал-демократичного змісту, а тому вирішив перенести видання «Громади» до Женеви…»

варіанти відповідей

В. Антоновичу 

П. Чубинському

М. Костомарову 

М. Драгоманову

Запитання 3

Укажіть головну відмінність «Старої громади» 1870-х рр. від громад, які існували в 1860-х рр.:

варіанти відповідей

Перетворилася на таємну організацію, вступ до якої визначався жорсткими вимогами

Активно готувала народне повстання проти самодержавства

Брала участь у терористичній діяльності російських народників

Діяла як легальна культурно-просвітницька організація

Запитання 4

Яке розпорядження царського уряду викликало такий коментар сучасника: 

«Усі чесні люди кожної цивілізованої нації вважають справу російського уряду відняти в 24 мільйонів українців їхню мову, заборонити друкувати українські газети, виголошувати промови на ювілеях українських поетів, найдурнішим документом, який можна було прийняти у сфері духовного життя...»?

варіанти відповідей

«Маніфест...» імператора Миколи II

Емський указ імператора Олександра II

«Маніфест...» імператора Олександра II

Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва

Запитання 5

Беручи участь у діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, громадівці намагалися:

варіанти відповідей

Організувати систематичні українознавчі дослідження

Запровадити мережу недільних україномовних шкіл

Поширювати нелегальну марксистську літературу

Створити українську політичну партію

Запитання 6

Газета «Киевский телеграф»:

варіанти відповідей

Перша українська політична газета в Женеві

Перший передвісник української преси в Галичині

Перша українська літературно-наукова газета в Петербурзі  

Друкований орган українофільства в 1870-х рр. 

Запитання 7

В якому році було видано указ царя, в якому проголошувалося: 

„...не допускати ввозу в межі імперії ... яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на малоруському наріччі, а також і друкування на ньому текстів до музичних нот...”?

варіанти відповідей

1861 р.

1863 р.

1876 р.

1882 р.

Запитання 8

Укажіть прізвище цього політичного діяча:

варіанти відповідей

М. Драгоманов

П. Чубинський

Б. Грінченко

В. Антонович

Запитання 9

Культурно-просвітні, політичні об’єднання української національної інтелігенції на українських землях у складі Російської імперії в 60—80-ті рр. XIX ст. називалися:

варіанти відповідей

Земства

Громади

Ради

Братства

Запитання 10

Що стало одним із наслідків Емського указу 1876 р.?

варіанти відповідей

Ліквідація автономії університетів у Наддніпрянській Україні

Закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

Створення Загальної української безпартійної організації (ЗУБО)

Переклад Святого Письма українською мовою

Запитання 11

Український національно-визвольний рух у Наддніпрянській Україні в 1860—1880-х рр. був спрямований:

варіанти відповідей

На організацію видавничої справи, відкриття недільних шкіл, бібліотек, наукові дослідження

На об’єднання українського, польського та російського рухів у єдиний визвольний рух

На перехід до легальної політичної боротьби за відродження української державності

На створення підпільних терористичних організацій для силового повалення царизму

Запитання 12

Яким документом було заборонено видання у Росії оригінальних творів і перекладів українською мовою, ввезення українських книжок і брошур, виданих за кордоном; театральних вистав, концертів, виконання пісень, друкування текстів до нот українською мовою?

варіанти відповідей

Валуєвський циркуляр

Емський указ

Жовтневий маніфест

Українські статті

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест