5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Наддніпрянщина в другій половині 19 століття

Додано: 27 лютого
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 15 разів
19 запитань
Запитання 1

Виберіть дати указів, циркулярів царського уряду, які обмежували використання української мови

варіанти відповідей


 1868р., 1878р


 1863р., 1876р.


1853р., 1856р.

 1848р., 1861р.

Запитання 2

Як називався газета Південно-Західного відділу імператорського російського географічного товариства

варіанти відповідей

"Київський телеграф"

 "Чернігівський листок"

 "Основа".

"Хлібороб"

Запитання 3

Діячів українського національного відродження другої половини XIX ст., переважно вихідців зі спольщених поміщицьких родин Правобережжя, які прагнули зблизитися з простолюдом, сприяли розвиткові української мови та культури, називали

варіанти відповідей

хлопоманами

 громадівцями

народниками

 "будителями"

Запитання 4

Наслідком видання Валуєвського циркуляру було

варіанти відповідей

 згортання роботи Київської громади, припинення видання журналу "Основа"

 заборона діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

  скасування кріпацтва, формування ринку вільнонайманої сили

створення мережі недільних українськомовних шкіл

Запитання 5

Фрагмент із якого історичного документа наведено? "... Не допустити ввезення в межі імперії без окремого на те дозволу ... будь-яких книг і брошур, що видаються за кордоном малоросійською говіркою; ...припинити видання газети " Київский телеграф"..."

варіанти відповідей

Емського указу імператора Олександра II


 " Маніфесту ..." імператора Олександра I

   Циркуляра міністра внутрішніх справ П. Валуєва

" Маніфесту ..." імператора Миколи II

Запитання 6

Якому діячеві громадівського руху належать цитовані нижче спомини? 

«Я заявився до київського генерал-губернатора Дундукова-Корсакова, просив паспорт за кордон… Через три дні дозвіл було одержано і я виїхав через Галичину й Угорщину до Відня, де почав готуватися до видання збірника «Громада». Водночас уряд почав конфісковувати брошури соціал-демократичного змісту, а тому вирішив перенести видання «Громади» до Женеви…»

варіанти відповідей

В.Антоновичу

 М.Костомарову 

 П.Чубинському 

М.Драгоманову

Запитання 7

Де та коли була утворена перша Українська громада?

варіанти відповідей

 Петербург 1859 р.

 Одеса 1861-1863 рр.

 Київ 1861 р.

Харкові 1858 р.

Запитання 8

Чому діяльність "Братства тарасівців" завешилась розпадом ?

варіанти відповідей

 Через переслідування поліцією.

Через відсутність конкретної програми дій.

Через обмежені засоби впливу.

 Через ув'язнення всіх лідерів.

Запитання 9

Реформи 1860-х – 1870-х рр. у Російській імперії сприяли

варіанти відповідей

 формуванню ринку вільнонайманої праці.

 подоланню селянського малоземелля та безземелля.

 витісненню іноземного капіталу національним.

 розгортанню трудової еміграції до США та Канади

Запитання 10

Галузі, які досягли найбільших успіхів у другій половині ХІХ ст.

варіанти відповідей

гірничорудна, металургійна, нафтовидобувна промисловості

 нафтодобувна, вугледобувна, гірничорудна промисловості

 вугледобувна, гірничорудна, металургійна промисловості

 металургійна, нафтовидобувна, вугледобувна промисловості

Запитання 11

Найбільш розвинена галузь Галичини?

варіанти відповідей

борошномельна, лісопереробна, нафтовидобувна, солеварна, спиртогорілчана

металургійна, нафтовидобувна, солеварна, спиртогорілчана, цукрова

 лісопереробна, металургійна, солеварна, спиртогорілчана, цукрова


солеварна, спиртогорілчана, цукрова, борошномельна, металургійна

Запитання 12

Кооперація це?

варіанти відповідей

компроміс, поліпшення стосунків між українцями та поляками в Галичині

форма об’єднання людей, які спільно займаються певним видом господарської діяльності

переселення, переміщення населення

форма устрою з єдиною системою найвищих органів влади і управління

Запитання 13

Рутенська акція це?

варіанти відповідей

Політичні протести українців в Галичині проти австрійського панування

Політичні протести українців в Галичині проти польського панування

спроба угорського уряду покращити економічне становище українського селянства.

якийсь економічний термін

Запитання 14

Батьком кооперативного руху в Галиччині був?

варіанти відповідей

Едмунд Еган

Василь Вірастюк

Михайло Грушевський

Василь Нагірний

Запитання 15

Які українські території увійшли до складу Коронного краю «Королівства Галичини і Лодомерії»?

варіанти відповідей

Закарпаття, Східна Галичина

Буковина, Бессарабія

Східна Галичина, Північна Буковина

Поділля, Хотинщина

Запитання 16

Гурток «Руська трійця» виник

варіанти відповідей

1833 р.

1837 р.

1848 р.

1850 р.

Запитання 17

Укажіть організацію, якій належить відозва до народу в першій половині XIX ст.


«Але тепер, коли для всіх спалахнуло сонце свободи, прокинувся і наш український лев і чудове нам передбачає майбутнє. Встаньте, брати, але не до сварки і негоди! Будьте тим, ким бути можемо, будьте — Народом!»

варіанти відповідей

Головна Руська Рада

«Руська трійця»

Рада Народова

«Руський собор»

Запитання 18

Як називалась організація, створена у Львові 2 травня 1848 року українською інтелігенцією?

варіанти відповідей

Рада народова

«Галицько-Руська матиця»

Головна Руська Рада

Народова Рада

Запитання 19

Прочитайте уривок і вкажіть рік, коли відбулася описана подія, а також назву твору.

«Батьком» нової української літератури вважається Іван Котляревський, який сміливо ввів у літературу народну мову й створив на її основі неперевершені на той час за художніми якостями твори. Першим з них стала поема ... Рік її часткового надрукування став роком народження нової української літератури».

варіанти відповідей

1798 р., «Енеїда»

1799 р., «Іліада»

1801 р., «Кобзар»

1805 р., «Одіссея»

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест