Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦
У зв’язку з великою кількістю користувачів, спостерігаємо певні технічні проблеми. Приносимо вибачення за спричинені незручності.
Працюємо над вирішенням цих проблем та звертаємося до вас із проханням із розумінням поставитися до ситуації.

Західноукраїнські землі на початку ХХ ст

Додано: 15 квітня 2019
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 9578 разів
12 запитань
Запитання 1

Позначте назву галузі промисловості на західноукраїнських землях, яка на початку ХХ ст. давала найбільші прибутки в цьому регіоні. 88 % її виробництва контролювалось іноземними компаніями.

варіанти відповідей

Деревообробна;

цукрова;

нафтодобувна;

взуттєва.

Запитання 2

Економіка Західної України на початку ХХ століття розвивалася в умовах:

варіанти відповідей

ринку

планової економіки

натурального господарства

кріпосного права

Запитання 3

Несприятливе економічне становище на західноукраїнських землях наприкінці XIX ст. було спричинено:

варіанти відповідей

революцією;

аграрним перенаселенням;

війною;

колоніальним загарбанням.

Запитання 4

Яка з характеристик розвитку промисловості західноукраїнських земель у 1900-1913 рр. відповідає дійсності?

варіанти відповідей

розвивалась повільними темпами, але рівномірно

мала однобокий, переважно сировинний характер

домінували галузі, які займалися глибокою переробкою сировини

більшість населення Західної України працювала на заводах і фабриках

Запитання 5

На початку ХХ століття в аграрній сфері західноукраїнських земель накопичувався комплекс протиріч, які заважали поступальному розвиткові. Ці протиріччя значною мірою були зумовлені:

варіанти відповідей

будівництвом значної кількості промислових підприємств на західноукраїнських землях, нестачею вільних робочих рук для аграрної сфери;

колоніальним характером економіки краю;

поступовим переходом до капіталістичних форм господарювання;

не витримуванням конкуренції фермерських господарств, які становили більшість серед господарств краю, з боку технічно оснащених і фінансово забезпечених поміщицьких господарств.

Запитання 6

Негативне ставлення до українського націоналізму спричинило появу:

варіанти відповідей

національної радикальної течії;

декабристів;

революціонерів;

Української соціал-демократичної партії.

Запитання 7

Позначте три основні гасла українських партій, що визначали головні цілі політичної боротьби українців Галичини на початку ХХ століття.

варіанти відповідей

запровадження на території галичини загального виборчого права;

термінове об'єднання Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття в єдину українську провінцію Австро-Угорщини з наданням їй широкої автономії;

встановлення відсоткової квоти для депутатів-українців в австрійському парламенті відповідно до кількості українського населення Галичини і Буковини;

заснування у Львові українського університету;

поділ Галичини на українську і польську частини і національна автономія для української частини.

Запитання 8

Позначте назву першого і найвпливовішого культурно-просвітницького товариства на Буковині, створеного ще 1869 р., яке значно активізувало свою діяльність на початку ХХ століття.

варіанти відповідей

"Руське драматично-літературне товариство"

"Руська школа"

"Руський народний дім"

"Руська бесіда"

Запитання 9

Позначте діяча."У 1900 році він стає одним з наймолодших митрополитів в історії Української греко-католицької церкви. Нащадок старого українського, але спольщеного графського роду, він спочатку викликав недовіру багатьох українців, підозру, що сприятиме полякам. Поляки сподівалися, що молодий митрополит використає свій вплив для послаблення українського руху.Але митрополит скоро включився в боротьбу за права українців і під його впливом багато священиків порвало з москвофільством і приєдналося до народовицького табору."

варіанти відповідей
Запитання 10

Позначте варіант, в якому названо характерну ознаку розвитку сільського господарства Західної України на початку ХХ ст.

варіанти відповідей

відсутність використання вільнонайманої праці

відсутність великого поміщицького землеволодіння

сільське господарство розвивалось досить ефективно на всіх землях

сільське господарство поступово переходило на капіталістичні методи господарювання

Запитання 11

Позначте три ознаки економічного розвитку Західної України на початку ХХ ст.

варіанти відповідей

трудова еміграція в інші регіони імперії

тиск аграрного перенаселення

бурхливий розвиток залізничного транспорту

розвиток нафтової промисловості

швидкі темпи розвитку машинобудування

трудова еміграція за кордон

ослаблення сільської общини внаслідок столипінської аграрної реформи

Запитання 12

Територія якої країни позначена на карті цифрою 2?

варіанти відповідей

Австрійської імперії;

Російської імперії;

Румунії;

Польщі.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест