24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

9 кл. Наддніпрянська Україна в 1905–1914-х роках

Додано: 2 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 16 разів
11 запитань
Запитання 1

У якому регіоні України під час Столипінської аграрної реформи початку XX ст. більшість селян закріпила свої земельні володіння у приватну власність, вийшовши з общини?

варіанти відповідей

Правобережжі

Лівобережжі

Півдні

Слобожанщині

Запитання 2

 Під час проведення Столипінської аграрної реформи:

варіанти відповідей

заохочувалося створення хуторів і відрубів

примусово відчужувалися поміщицькі землі

розвивалося общинне (громадське) землеволодіння

 вводилося зрівняльне землекористування «за трудовими нормами»

Запитання 3

У роки революції 1905—1907 рр. в Російській імперії відбулася:

варіанти відповідей

легалізація діяльності українських політичних партій

перша спроба відкрити недільні українські школи

об’єднання «Просвіт» у Товариство українських поступовців

реорганізація Української православної церкви

Запитання 4

Поява українських парламентських громад у Державній Думі Росії була зумовлена:

варіанти відповідей

революційними подіями 1905—1907 рр.

виданням циркуляру про заборону реєстрації товариств «інородців»

формуванням самостійницької течії в українському русі

проведенням Столипінської аграрної реформи

Запитання 5

 У яких скликаннях російської Державної Думи були створені українські думські громади?

варіанти відповідей

III та IV

І та IV

II та III

І та II

Запитання 6

Хто був керівником Української думської громади у І Державній Думі Росії?

варіанти відповідей

 М. Міхновський

М. Грушевський

І. Шраг

В. Шемет

Запитання 7

Який напрям політики царського уряду щодо України після революції 1905—1907 рр. розкриває поданий нижче уривок з історичного джерела?

«Українська мова непридатна для створення рідної малоросам обласної культури... Південноросійська народна школа не має потреби в малоросійських підручниках і навчанні. Підручники та книги на українській мові не тільки некорисні, але й небезпечні...»

варіанти відповідей

земельна реформа П. Столипіна

міграція росіян на Південь і Схід України

шовінізм

подолання сепаратизму поляків-землевласників Правобережжя

Запитання 8

Яке щоденне періодичне видання було започатковане в роки революції 1905—1907 рр. Є. Чикаленком?

варіанти відповідей

«Зоря Галицька»

«Рада»

«Основа»

«Громада»

Запитання 9

Які завдання мали бути вирішені під час земельної реформи П. Столипіна? (3 відповіді)

варіанти відповідей

 розширити ринки збуту сільськогосподарської продукції

ліквідувати панщину та кріпосницьку залежність селян

підірвати землеволодіння Російської православної церкви

подолати гостру кризу сільськогосподарського перевиробництва

підняти економічну ефективність сільського господарства

 зміцнити соціальну опору самодержавства на селі

розв’язати проблему аграрного перенаселення

Запитання 10

Які події відбувалися на території України в роки революції 1905—1907 рр.? (3 відповіді)

варіанти відповідей

убивство в Києві прем’єр-міністра Росії П. Столипіна

повстання у Києві саперного полку під керівництвом підпоручика Б. Жаданівського

повстання на броненосці «Князь Потьомкін-Таврійський»

утворення Української революційної партії

повстання селян у Великих Сорочинцях

створення Товариства українських поступовців (ТУП)

«Справа Бейліса»

Запитання 11

Якими були позитивні наслідки революції 1905—1907 рр. для українства Наддніпрянської України? (3 відповіді)

варіанти відповідей

скасування панщини

запровадження української мови в школах і судочинстві

створення українського університету

поява україномовної преси

поява різноманітних українських організацій; було здобуто перший досвід парламентської діяльності

скасування для селян викупних платежів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест