"Наголос-2".

Додано: 11 серпня 2019
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 2 рази
24 запитання
Запитання 1

індустрія

варіанти відповідей

Індустрія

індУстрія

індустрІя

індустріЯ

Запитання 2

каталог

варіанти відповідей

кАталог

катАлог

каталОг

катАлОг

Запитання 3

колія

варіанти відповідей

кОлія

колІя

коліЯ

кОлІя

Запитання 4

корисний

варіанти відповідей

кОрисний

корИсний

кориснИй

кОрИсний

Запитання 5

кропива

варіанти відповідей

крОпива

кропИва

кропивА

кропИвА

Запитання 6

кулінарія

варіанти відповідей

кУлінарія

кулІнарія

кулінАрія

кулінарІя

кулінаріЯ

Запитання 7

курятина

варіанти відповідей

кУрятина

курЯтина

курятИна

курятинА

Запитання 8

листопад

варіанти відповідей

лИстопад

листОпад

листопАд

листОпАд

Запитання 9

люстро

варіанти відповідей

лЮстро

люстрО

лЮстрО

Запитання 10

маркетинг

варіанти відповідей

мАркетинг

маркЕтинг

маркетИнг

мАркЕтинг

Запитання 11

напій

варіанти відповідей

нАпій

напІй

нАпІй

Запитання 12

начинка

варіанти відповідей

нАчинка

начИнка

начинкА

нАчИнка

Запитання 13

ненавидіти

варіанти відповідей

нЕнавидіти

ненАвидіти

ненавИдіти

ненавидІти

Запитання 14

новий

варіанти відповідей

нОвий

новИй

нОвИй

Запитання 15

обруч

варіанти відповідей

Обруч

обрУч

ОбрУч

Запитання 16

олень

варіанти відповідей

Олень

олЕнь

ОлЕнь

Запитання 17

оптовий

варіанти відповідей

Оптовий

оптОвий

оптовИй

Запитання 18

павич

варіанти відповідей

пАвич

павИч

пАвИч

Запитання 19

партер

варіанти відповідей

пАртер

партЕр

пАртЕр

Запитання 20

пекарський

варіанти відповідей

пЕкарський

пекАрський

пекарськИй

Запитання 21

перелік

варіанти відповідей

пЕрелік

перЕлік

перелІк

Запитання 22

піала

варіанти відповідей

пІала

піАла

піалА

Запитання 23

піцерія

варіанти відповідей

пІцерія

піцЕрія

піцерІя

піцеріЯ

Запитання 24

подруга

варіанти відповідей

пОдруга

подрУга

подругА

пОдрУга

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест