1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Наголос.Спрощення в групах приголосних.Подовження приголосних

Додано: 4 лютого
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 17 разів
20 запитань
Запитання 1

Виділення складу в слові посиленням голосу називається ...

варіанти відповідей

голосом

наголосом

силою голосу

Запитання 2

Ненаголошений звук - це звук, який вимовляється з ...

варіанти відповідей

більшою силою голосу

більшою або меншою силою голосу

меншою силою голосу

Запитання 3

Склад, який вимовляється з більшою силою голосу, називається ...

варіанти відповідей

наголошеним

ненаголошеним

переголошеним

Запитання 4

Яка вимова ненаголошеного звука [e]?

варіанти відповідей

виразна

з наближенням до [и]

чітка

Запитання 5

Як визначити, яку букву писати на місці ненаголошених звуків [e], [и] ?

варіанти відповідей

треба поділити слово на склади

потрібно поставити наголос

необхідно змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним

Запитання 6

Обидва слова мають наголос на другому складі у варіанті

варіанти відповідей

питання, вивчення

бажання, завдання

проведення, вибачення

Запитання 7

Зазнач, у якому рядку обидва слова мають наголошений звук [e]

варіанти відповідей

метро, вечір

техніка, меблі

теніс, медаль

Запитання 8

Спрощення в групах приголосних позначається на письмі в усіх словах у рядку


варіанти відповідей

Благовіст..ний, зап’яс..ний, безжаліс..ний, некорис..ливий

Очис..ний, безвиїз..но, заздріс..ник, фашис..кий

Мес..ницький, контрас..ний, надшвидкіс..ний, жаліс..ливий

Доброчес..ний, зліс..ний, безхитріс..ний, мас..ний

Запитання 9

Спрощення НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах у рядкуваріанти відповідей

Облас..ний, не навис..ний, добросовіс..ний, запіз..нитися

Кіс..лявий, пес..ливий, хвас..нути, хворос..няк

Сер..це, кіль кіс..ний, наїз..ниця, проїз..ний

 Корис..но, надшвидкіс..ний, со..нце, неякіс..ний

Запитання 10

НЕ ТРЕБА позначати подвоєння приголосних на письмі в усіх словах у рядкуваріанти відповідей

Безголос..я, видан..я, доч..ин, загребел..я, надпліч..я

Об..ризкати, збіж..я, безпам’ят..я, залізяч..я, вил..яти

Конюшин..ий, обід..я, ов..а, затиш..я, бов..аніти

Шален..ий, розкуйовджен..ий, індичен..я, дореформен..ий

Запитання 11

З подвоєними літерами треба писати всі слова в рядкуваріанти відповідей

 Сухожил..я, страшен..о, видан..я, виметен..ий

Піддаш..я, благочест..я, свавіл..я, повід..я

 Буден..ість, сут..єво, важливіст..ю, віс..ю

Сумлін..я, огнен..ий, блажен..ий, сторон..ій

Запитання 12

З подвоєними літерами треба писати всі слова в рядкуваріанти відповідей

Роз..єднати, сон..ий, глинян..ий, годин..ик

Роздоріж..я, спец..ех, числен..я, від..ілити

Юн..ий, священ..ик, віс..ю, роз..броїти

Священ..ий, перел..єш, пташин..ий, прикордон..ик

Запитання 13

Не відбувається уподібнення у слові

варіанти відповідей

боротьба

просьба

молотьба

атрибут

екзамен

Запитання 14

Не відбувається уподібнення у слові 

варіанти відповідей

айсберг

рюкзак

вокзал

Великдень

капрал

Запитання 15

Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка 

варіанти відповідей

діжка, сміх, вокзал, бабка

(у) садку, берешся, вріжмо, замазка

екзамен, зшиток, (у) мисці, розжарити

 радишся, вовк, мигтів, безпека

повсякденно, скибка, розклад, зробивши

Запитання 16

Зазначте рядок, у якому всі слова записано правильно

варіанти відповідей

сфотографувати, зрозуміти, безпричинний, тижневий

безкорисливий, зкривдити, росписати, стурбований

виселий, зтворити, відгарти, осіні

розхвилювався, бесчестний, відкриття, передчасний

Запитання 17

Зазначте речення, у якому є слово, написане з помилкою

варіанти відповідей

Спорт- це здоров'я, сила, витривалість

Займатися спортом означає розвивати свої вольвові якості, силу духу

Саме у спорті, у фізичних вправах можна виявити свій характер

Нас не припиняють дивувати успіхи українських параолімпійців

Запитання 18

Не відбувається спрощення у таких словах

варіанти відповідей

шістнадцять, пестливий

усний, тижневий

корисний, кількісний

хворостняк, хвастливий

Запитання 19

З префіксом с- пишемо всі слова рядка, ОКРІМ

варіанти відповідей

...тверджувати, ...фотографувати, ...ховати;

...хилити, ...котити, ...пиляти;

...худнути, ...конструювати, ... хитрувати;

...чистити, ...цілення, ...сунути.

Запитання 20

Як фонетичною транскрипцією пишеться слово лисичці? (ураховуючи правила уподібнення)

варіанти відповідей

[лисиˊц':і]


[лиесиˊц':і]


[лиесиˊчц'і]

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест