Напівпровідники. Напівпровідниковий діод.

Додано: 7 лютого 2022
Предмет: Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Напівпровідники
Тест виконано: 368 разів
15 запитань
Запитання 1

 Що таке напівпровідники? Оберіть 3 правільні відповіді

варіанти відповідей

 Займають проміжне положення між провідниками та діелектриками

Характеризуються зростанням питомої електричної провідності з підвищенням температури

Електропровідність істотно залежить від зовнішніх чинників: нагрівання, опромінення, електричних і магнітних полів, тиску, прискорення, а також від наявності навіть дуже незначної кількості домішок

Електропровідність із підвищенням температури зменшується

Запитання 2

Як називається домішка, внесення якої збільшує концентрацію вільних електронів?

варіанти відповідей

Донорною

Акцепторною

Електронною

Дірковою

Запитання 3

Як називається домішка, внесення якої збільшує концентрацію дірок?

варіанти відповідей

Донорною

Акцепторною

Електронною

Дірковою

Запитання 4

Як називається напівпровідник з донорною домішкою, електропровідність якого забезпечується електронами?

варіанти відповідей

n-напівпровідником

p-напівпровідником

i-напівпровідником

Запитання 5

Як називається напівпровідник з акцепторною домішкою, електропровідність якого забезпечується дірками?

варіанти відповідей

n-напівпровідником

p-напівпровідником

i-напівпровідником

Запитання 6

Що називають р—n-переходом?

варіанти відповідей

Електронно-дірковим переходом, або просто р—п-переходом, називають ділянку на межі двох напівпровідників, один з яких має електронну провідність (n-напівпровідник), а другий — діркову провідність (р-напівпровідник)

Електронно-дірковим переходом, або просто р—п-переходом, називають ділянку на межі двох напівпровідників, один з яких має електронну провідність (р-напівпровідник), а другий — діркову провідність (n-напівпровідник)

Запитання 7

Напівпровідниковий діод - пристрій ..., основна властивість якого ... .

варіанти відповідей

у внутрішній будові якого сформований напівпровідниковий перехід ... пропуска - ти електричний струм переважно в одно- му напрямку

який складається з двох контактних ділянок із різними типами провідності ... пропускати електричний струм

у внутрішній будові якого сформований один p-n-перехід ... пропускати електрич- ний струм переважно в одному напрямку

Запитання 8

Який елемент треба добавити у кристал силіцію, щоб отримати напівпровідник n - типу ?

варіанти відповідей
Запитання 9

Оберіть схему прямого ввімкнення напівпровідника з p-n-переходом у коло постійного струму. 


варіанти відповідей
Запитання 10

Для одержання напівпровідника p-типу необхідно в чистий напівпровідник ввести домішки з ... валентністю


варіанти відповідей

більшою

меншою

валентність не має значення

Запитання 11

Напівпровідники з переважно дірковою провідністю називають напівпровідниками ... .

варіанти відповідей

p-n- типу

n- типу

p- типу

Запитання 12

Позитивно заряджений йон – це атом...

варіанти відповідей

що втратив один або кілька електронів

що втратив один або кілька протонів

до якого приєднався один або кілька електронів

до якого приєднався один або кілька протонів

Запитання 13

У напівпровідниках n-типу переважає...

варіанти відповідей

Електронна провідність

Діркова провідність

Власна провідність

Йонна провідність

Запитання 14

Носіями електричного струму в напівпровідниках є...

варіанти відповідей

Аніони та катіони

Йони та електрони

Електрони

Електрони та дірки

Запитання 15

Вакантне місце в системі електронних зв’язків між атомами напівпровідника (тобто місце, не зайняте електроном), якому приписують позитивний заряд, називають ...

варіанти відповідей

Анодом

Катодом


Позитивним йоном

Діркою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест