Населення України

Додано: 8 квітня 2019
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 259 разів
11 запитань
Запитання 1

Чисельність населення в Україні станом на 1 грудня 2018 року становила

варіанти відповідей

42 177 тисяч осіб

45 500 тисяч осіб

46 500 тисяч осіб

47 500 тисяч осіб

Запитання 2

Найшвидими темпами скорочується кількість населення

варіанти відповідей

Черкаській області

Чернігівській області

Дніпропетровській області

Ченівецькій області

Запитання 3

Виберіть правильне твердження щодо динаміки населення України

варіанти відповідей

кількість жителів за часів незалежності постійно зростає

скорочення кількості жителів почалося ще за часів СРСР

найшвидшими темпами населення скорочувалося наприкінці ХХ - на початку ХХI ст.

скорочення наслення, яке мало місце наприкінці ХХ ст., у ХХI ст. змінилось зростанням його кількості

Запитання 4

Скорочення кількості населення називається

варіанти відповідей

демографією

депресією

депопуляцією

демаркацією

Запитання 5

Заробітчанство українців у країнах Західної Європи є прикладом міграції

варіанти відповідей

політичної

економічної

екологічної

національної

Запитання 6

Станом на 2017 рік коефіцієнт природного приросту в Україні становив приблизно

варіанти відповідей

- 5 ‰

0 ‰

2 ‰

-0,41‰ 

Запитання 7

Область України, яка має найбільшу кількість жителів

варіанти відповідей

Одеська

Дніпропетровська

Донецька

Харківська

Запитання 8

Зміна кількості населення країни в результаті народжуваності та смертності

варіанти відповідей

механічний рух населення

природний рух населення

депопуляція

еміграція

Запитання 9

В Україні співвідношення кількості чоловіків і жінок складає відповідно

варіанти відповідей

50 % і 50%

54% і 46%

46% і 54 %

55 % і 45 %

Запитання 10

Різницю між показниками еміграції і імміграції в певній країні називають

варіанти відповідей

сальдо міграції

густотою населення

депопуляцією

депортацією

Запитання 11

Укажіть ознаку, яку відображає статево-вікова піраміда України

варіанти відповідей

високі показники природного приросту населення

негативне сальдо міграції

висока частка осіб похолого віку

позитивне сальдо міграції

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест