Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Демографічні процеси, густота, статево-віковий склад населення України та світу. Варіант 1.

Додано: 9 квітня 2019
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 1566 разів
22 запитання
Запитання 1

Зазначте чисельність населення Землі:

варіанти відповідей

5 млрд 300 млн осіб

6 млрд 300 млн осіб

7 млрд 300 млн осіб

8 млрд 300 млн осіб

Запитання 2

Визначте регіони, за рахунок яких чисельність населення Землі збільшується:

варіанти відповідей

Африка і Європа

Африка і Азія

Азія і Європа

Європа і Латинська Америка

Запитання 3

Зазначте чисельність населення України:

варіанти відповідей

понад 40 млн осіб

понад 42 млн осіб

понад 43 млн осіб

понад 44 млн осіб

Запитання 4

Населення - це:

варіанти відповідей

сукупність людей, що проживають у містах і селах

сукупність людей, що працюють у населених пунктах

сукупність людей, що проживають на певній території

сукупність людей, що проживають у населених пунктах

Запитання 5

Визначте найчисельніші за кількістю населення американські країни:

варіанти відповідей

Болівія

Бразилія

Венесуела

Канада

Мексика

США

Аргентина

Запитання 6

Визначте особливості демографічної ситуації, що притаманні більшості країн Азії, Африки а Латинської Америки:

варіанти відповідей

порівняно невисокі показники народжуваності

тривалість життя перевищує 80 років

порівняно високі показники народжуваності

незначна частка молодих людей

від'ємний приріст населення

тривалість життя складає 50-55 років

значна частка молодих людей

Запитання 7

Зазначте найбільш густо заселені території світу:

варіанти відповідей

внутрішні

прибережні

гірські

рівнинні

Запитання 8

Визначте найбільш густо заселені області України:

варіанти відповідей

північні та південні

західні та південні

східні та західні

південні та східні

Запитання 9

Зазначте середню густоту населення в Україні:

варіанти відповідей

57 осіб/км2

75 осіб/км2

55 осіб/км2

77 осіб/км2

Запитання 10

Зазначте середню густоту населення світу:

варіанти відповідей

54 особи/км2

44 особи/км2

45 осіб/км2

40 осіб/км2

Запитання 11

Визначте регіони світу з найбільшою густотою населення:

варіанти відповідей

Азія

Європа

Південна Америка

Північна Америка

Центральна Америка

Австралія

Океанія

Запитання 12

Визначте країни з найбільшою густотою населення:

варіанти відповідей

Китай

Сінгапур

Нігерія

Монако

Ватикан

Індія

Франція

Запитання 13

Ступінь заселеності певної території, чисельність населення, що припадає на одиницю площі називають: 

варіанти відповідей

густотою населенням

механічним рухом населенням

природним приростом населенням

міграціями населеннями

Запитання 14

Переміщення людей на інші території зі зміною місця проживання назавжди або на певний час називають:

варіанти відповідей

мутацією

міграцією

імміграцією

еміграцією

Запитання 15

Перебування значної частини нації поза межами історичних (етнічних) земель у результаті добровільної чи примусової еміграції, називають:

варіанти відповідей

етнічною землею

спільнотою

діаспорою

групою

Запитання 16

Щоденні переїзди людей між містом і передмістям на работу або навчання, це приклад міграцій:

варіанти відповідей

примусових

сезонних

маятникових

організованих

Запитання 17

Для якого типу вікової структури населення характерним є мала частка дітей і людей молодого віку та велика частка літніх людей:

варіанти відповідей

першого (регресивного) типу

другого (прогресивного) типу

Запитання 18

З-поміж країн Азії найстарішою (за середнім віком) є країна:

варіанти відповідей

Монголія

Індія

Китай

Японія

Запитання 19

Характеристика, що показує, скільки осіб непрацездатного віку повинні утримувати працездатні люди - це:

варіанти відповідей

демографічний вибух

демографічний перехід

демографічна ситуація

демографічне навантаження

Запитання 20

Графічне зображення розподілу населення за віком і статтю має назву:

варіанти відповідей

статево-вікова інфографіка

статево-вікова піраміда

статево-віковий графік

статево-вікова діаграма

Запитання 21

Скорочувальний тип статево-вікової піраміди властивий для :

варіанти відповідей
Запитання 22

Найвища тривалість життя у світі є в країні ... і становить 84 роки:

варіанти відповідей

Німеччині

Австралії

Японії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест