Найпростіші перетворення графіків функцій

Додано: 20 листопада 2020
Предмет: Алгебра, 9 клас
Тест виконано: 12 разів
12 запитань
Запитання 1

Графік якої з наведених функцій отримаємо, якщо паралельно перенесемо графік функції у = х2 уздовж осі абсцис на 6 одиниць вправо:

варіанти відповідей

у = х2 + 6

у = (х - 6)2

у = (х + 6)2

у = х2 - 6

Запитання 2

Графік якої з наведених функцій отримаємо, якщо паралельно перенесемо графік функції у = х2 уздовж осі ординат на 5 одиниць вниз:

варіанти відповідей

у = х2 - 5

у = (х + 5)2

у = х2 + 5

у = (х - 5)2

Запитання 3

Які координати має вершина параболи у = (х - 8)2 - 6?

варіанти відповідей

(-8;-6)

(-8;6)

(8;-6)

(8;6)

Запитання 4

Які координати має вершина параболи у = (х - 12)2 + 10?

варіанти відповідей

(12;10)

(-12;10)

(12;-10)

(-12;-10)

Запитання 5

Куди паралельно перенести графік функції у =3/х, щоб отримати графік функції у =3/(х + 4)?

варіанти відповідей

на 4 одиниці вгору вздовж осі ординат

на 4 одиниці вниз уздовж осі ординат

на 4 одиниці вправо вздовж осі абсцис

на 4 одиниці вліво вздовж осі абсцис

Запитання 6

Запишіть формулою функцію, графік якої зображено на рисунку

варіанти відповідей

у = (х - 3)2 

у = (х + 3)2

у = х2 + 3

у = х2 - 3

Запитання 7

Запишіть формулою функцію, графік якої зображено на рисунку

варіанти відповідей

у = 2х2+6

 у = 2х2-6

y = -2х2-6

y = (1/2)х2-6

Запитання 8

Який з графіків відповідає функції y = 2x2?

варіанти відповідей

1 (зелений)

2 (синій)

3 (червоний)

 4 (коричневий)

Запитання 9

Графік функції у = х² перемістили ліворуч на 3 одиниці і підняли вгору на 5 одиниць. Графік якої функції отримали?

варіанти відповідей

у = (х + 3)² + 5

у = (х – 3)² + 5

 у = (х +5)² + 3

у = (х – 5)² - 3

Запитання 10

Виберіть формулу для графіка функції, зображеної на рисунку

варіанти відповідей
Запитання 11

Виберіть формулу для графіка функції, зображеної на рисунку

варіанти відповідей
Запитання 12

На рисунку зображено графік функції у = (x + 1)2 - 3. Укажіть графік функції

y = |(x + 1)2 - 3|

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест