Негативний вплив алкоголю на здоров'я людини

Додано: 17 грудня 2019
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 38 разів
9 запитань
Запитання 1

Добова кількість синтезованого в кишечнику людини ендогенного етанолу становить:

варіанти відповідей

0,2-0,3 г

1,0-1,5 г

0,001-0,015 г

0,5-0,8 г

Запитання 2

Виберіть відсоткове співвідношення всмоктування екзогенного етанолу в шлунку та кишечнику людини :

варіанти відповідей

20 % і 80%

80% і 20%

30% і 70%

70% і 30%

Запитання 3

Продуктами повного окиснення етилового спирту в організмі людини є:

варіанти відповідей

етанол і вода

вода і вуглекислий газ

ацетальдегід

етанова кислота

Запитання 4

Продуктами часткового окиснення етанолу в організмі людини є :

варіанти відповідей

вода і вуглекислий газ

етанова кислота

ацетальдегід

етанол і вода

Запитання 5

Виберіть правильне твердження :

варіанти відповідей

вплив алкоголю ушкоджує хромосоми в стовбурових клітинах крові

помірне систематичне вживання алкоголю не становить загрози для організму

для знятття психологічного напруження рекомендовано вживати невелику кількість метанолу

етанол і ацетальдегід належать до канцерогенних речовин

Запитання 6

Виберіть формулу етанолу:

варіанти відповідей

СН3ОН

С2Н5ОН

С5Н6ОН

С6Н5Он

Запитання 7

Яка кількість енергії виділяється при розщепленні 1 г ендогенного етанолу?

варіанти відповідей

19 кДж

39 кДж

29 кДж

39,1 кДж

Запитання 8

Виберіть схему ланцюга послідовного перетворення етанолу в печінці :

варіанти відповідей

етанол→ацетальдегід→ацетат→вода й вуглекислий газ

етанова кислота→ацетат→ацетальдегід→вода й вуглекислий газ

ацетальдегід→ацетат→вода й вуглекислий газ

етанол→етанова кислота→каталаза→ацетальдегід

Запитання 9

Вкажіть порядкові номери малюнків,що ілюструють канцерогенну дію алкоголю на організм людини :

варіанти відповідей

1,5,7,6

1,3,4,8

5,3,4,8

2,3,4,8

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест