Неметали. Галогени, Гідроген, Оксиген.

Додано: 26 січня
Предмет: Хімія, 11 клас
25 запитань
Запитання 1

Неметали в хімічних реакціях


  

варіанти відповідей

відновники

 окисники

 відновники та окисники

не змінюють ступеня окиснення

Запитання 2

У групах неметалічні властивості


 

  

 

  

варіанти відповідей

посилюються

 не змінюються

послаблюються

змінюються неоднозначно

Запитання 3

Алотропних модифікацій не утворює


 


  

варіанти відповідей

сульфур

карбон

хлор

оксиген

Запитання 4

Укажіть з якою речовиною може реагувати хлор


 

  

  

  

варіанти відповідей

натрій флуорид

натрій бромід

кисень

азот

Запитання 5

Позначте прості речовини, що є алотропними модифікаціями одного елемента


 

  

  

  

варіанти відповідей

карбон

алмаз

графіт

фулерен

Запитання 6

За допомогою водню можна добути метал з


  

  

  

варіанти відповідей

 негашеного вапна

купрум (ІІ) оксиду

натрій оксиду

цинк оксиду

Запитання 7

  Визначте масу піролюзиту, масова частка манган (ІV) оксиду в якому становить 80 %, та об’єм розчину хлоридної кислоти (w=0,2, r=1,1 г/мл), які потрібно використати для добуваня хлору масою 14,2 кг. Виход продукту становить 15%.


 

  

 

  

варіанти відповідей

44,8 л

64 л

 156 л

126 л

Запитання 8

Вкажіть можливі ступені окиснення брому


 

   

  

  

  

  

  

варіанти відповідей

-1; +1;+3; +5; +7

-1; 0; +1; +3;+5;+7

 0; -1; +1;+2; +7

O -1

Запитання 9

При взаємодії натрій гідроксиду з водою за н.у. утворюється


 

  

варіанти відповідей

натрій хлорид

натрій хлорат

водень та натрій хлорат

натрій хлорид, натрій хлорат, вода

Запитання 10

Бертолетова сіль


  

  

   

варіанти відповідей

 NaClO

KClO3

KCiO

NaClO4

Запитання 11

Валентність Оксигену у сполуках:


варіанти відповідей

стала і дорівнює ІІ

стала і дорівнює І

змінна і дорівнює ІІ або ІІІ

 змінна і дорівнює І або ІІ

Запитання 12

Лабораторний метод добування водню

варіанти відповідей

калій + хлоридна кислота

цинк + сульфатна кислота

цинк +нітратна кислота

Купрум+хлоридна кислота

електроліз води

Запитання 13

Продовжіть твердження. Алотропія - це...


 

  

  

варіанти відповідей

явище існування хімічного елемента у вигляді кількох простих речовин.

здатність приймати електрони.

  вид хімічного зв'язку.

явище існування сполук, однакових за молекулярною масою і складом, але різних за будовою.

Запитання 14

Поставте коефіцієнти у рівнянні окисно-відновної реакції та вкажіть їх суму у лівій частині рівняння:

S + HNO3 = H2SO4 + NO2 + H2O

варіанти відповідей

16

9

7

 5

Запитання 15

Вкажіть речовини, які використовують для дезинфекції води


 

 

  

  

  

варіанти відповідей

ультрафіолетове опромінення

 хлорне вапно

хлор

озон

дія ультразвуком

Запитання 16

Нестача флуору в організмі викликає захворювання


  

  

 

варіанти відповідей

рахіт

діабет

карієс

порушення зору

Запитання 17

Серед перелічених варіантів виберіть просту речовину, яка за звичайних умов є рідкою


 

 

 

 

варіанти відповідей

F2

 H2

 Cl2

 Br2

Запитання 18

З воднем реагують метали, утворюючи гідриди. Визначте ступінь окиснення гідрогену в сполуці КН.


 

 

 

варіанти відповідей

+1

 -1

 0

-2

Запитання 19

Визначити наявність йонів хлору у розчині можна за допомогою


  

 

 

варіанти відповідей

 H2SO4

AgBr

BaCl2

AgNO3

Запитання 20

Хлороводень це -


 

  

  

  

варіанти відповідей

Безбарвний газ

Рідина темно-синього кольору

Біла кристалічна речовина

Безбарвна летка рідина

Запитання 21

До галогенів відносяться


 

 

 

  

варіанти відповідей

Гідроген, Оксиген, Нітроген, Бор

 Флуор, Хлор, Бром, Йод

 Гелій, Неон, Криптон, Ксенон

Літій, Натрій, Калій, Рубідій

Запитання 22

Укажіть продукти реакції Cu з розчином HCl:


 

  

  

  

варіанти відповідей

CuCl2 та H2

реакція можлива

реакція не можлива

CuCl2 та H2O

Запитання 23

Укажіть продукти реакції CuO з розчином HCl:


 

  

  

  

варіанти відповідей

CuCl2 та H2O

CuCl та H2O

Cu2O та H2

CuO та H2O

Запитання 24

Окисні властивості галогенів у групі зверху вниз:


 

  

 

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

 не змінюється

Запитання 25

Який об′єм розчину натрій гідроксиду (r=1,285 г/мл) з масовою часткою лугу 26 % (враховуючи 30 % надлишок) потрібно взяти для реакції з кремнієм, щоб одержаного газу вистачило для добування кальцій гідриду масою 4,2 г


 

  

  

  

варіанти відповідей

15,6 мл

22,4 мл

0.562 л

22,7 мл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест