Неметали (ІІІ варіант)

Додано: 7 лютого
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 23 рази
11 запитань
Запитання 1

Укажіть символ хімічного елемента, в атомі якого на два електрони менше, ніж у бромід-аніоні

варіанти відповідей

As

Se

Kr

Rb

Запитання 2

Валентність Нітрогену й кількість ковалентних зв'язків у йоні амонію, утворенних за обмінним і донорно-акцепторним механізмами, наведено у рядку

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 3

Укажіть назву газу, який збирають у спосіб, схематично зображений на рисунку

варіанти відповідей

кисень

гідроген хлорид

амоніак

нітроген (IV) оксид

Запитання 4

Укажіть ступені окиснення Нітрогену в речовині, формула якої NH4NO3

варіанти відповідей

+4, +5

-4, +3

+3, +3

-3, +5

Запитання 5

Укажіть формулу сполуки, у якій Сульфур може виявляти як окисні, так і відновні в хімічних реакціях

варіанти відповідей

H2SO4

SO3

SO2

H2S

Запитання 6

Водний розчин солі Х розділили на дві пробірки. У першу добавили водний розчин барій хлориду, унаслідок чого утворився осад. А в другу пробірку – кілька крапель водно-спиртового розчину фенолфталеїну. У ній індикатор набув малинового кольору. Укажіть формулу солі Х

варіанти відповідей

ZnSO4

Na2SO4

NH4NO3

Na2SiO3

Запитання 7

Барій хлорид розчинили у воді. Для підтвердження якісного складу цієї солі потрібно використати водні розчини речовин, формули яких

варіанти відповідей

K2SO4  і NaNO3

K2SO4   і AgNO3

KNO3 і AgNO3

KNO3 і  Na2S

Запитання 8

Потрібно визначити, у якій із трьох пронумерованих пробірок міститься водний розчин магній хлориду, у якій – цинк хлориду, а в якій – натрій хлориду. У кожну пробірку добавляли краплями водний розчин калій гідроксиду. У пробірках 1 і 3 утворився осад, а в пробірці 2 змін не було. Потім до осадів у пробірках 1 і 3 добавили надлишок розчину лугу. Спостерігали швидке розчинення осаду в пробірці 3. У пробірці 1 осад не розчинився. У якому рядку таблиці записано правильний висновок, зроблений за результатами дослідів?

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 9

Перетворіть схему реакції

Al + KClO3 + H2SO4   →   Al2(SO4)3 + KCl + H2O

 на хімічне рівняння методом електронного балансу. Укажіть суму коефіцієнтів у цьому рівнянні

варіанти відповідей

9

11

23

15

Запитання 10

Є чотири пробірки з розчинами, що утворилися внаслідок змішування з водою речовин, формули яких:

1 – NH3, 2 – NaCl, 3- H2S, 4 – SO2. У кожну із чотирьох пробірок добавили кілька крапель водно-спиртового розчину фенолфталеїну Укажіть номер пробірки, у якій індикатор набув малинового кольору

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 11

У пробірку помістили тверду речовину Х, до неї добавили рідину Y. Унаслідок реакції виділився водень. Тверда речовина Х та рідина Y – це відповідно

варіанти відповідей

Манган (IV) оксид і розчин гідроген пероксиду

Мідь і концентрована сульфатна кислота

Алюміній і хлоридна кислота

Кальцій оксид і вода

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест