Загальна характеристика металів

Додано: 8 лютого
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 54 рази
12 запитань
Запитання 1

Позначте ряд хімічних елементів, в якому наведені лише металічні елементи


варіанти відповідей

Купрум, Арґентум, Ферум

Алюміній, Силіцій, Маґній


Натрій, Плюмбум, Сульфур

Нітроген, Фосфор, Хлор

Запитання 2

Зазначте роль металів у хімічних реакціях

варіанти відповідей

окисники

окисники та відновники

інертні

. відновники

Запитання 3

Зазначте метал, що за кімнатної температури перебуває в рідкому стані

варіанти відповідей

W

Cr

Hg

Pb

Запитання 4

Вкажіть найбільш поширений метал в природі

варіанти відповідей

Al

Fe

Ca

Au

Запитання 5

Який тип хімічного зв'язку в металах?

варіанти відповідей

ковалентний

металічний

 йонний

водневий

Запитання 6

В якій групі Періодичної системи хімічних елементів розташовані лужні метали:


варіанти відповідей

І а

 ІІ б

 ІІ а


ІІІ а

Запитання 7

Допишіть рівняння даної реакції: 2Na + 2H2O =


варіанти відповідей

2NaOH

 2NaOH + H2

2Na2O

 Na2SO4 + 2H2O

Запитання 8

Яка кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні у лужноземельних металів:


варіанти відповідей

1

2

3

5

Запитання 9

Позначте благородні метали


варіанти відповідей

золото та платина


мідь та алюміній


залізо та хром


магній та манган


Запитання 10

Вкажіть металічний елемент, на зовнішньому енергетичному рівні атома якого знаходиться один електрон


варіанти відповідей

Алюміній


Натрій


Ферум


Гідроген


Запитання 11

Позначте фізичну властивість, яка не є характерною для металів


варіанти відповідей

пластичність


металічний блиск


електропровідність

здатність поглинати сонячне проміння


Запитання 12

Вкажіть продукти реакції взаємодії алюмінію з хлоридною кислотою


варіанти відповідей

AlCl3+H2O


AlCl3

AlCl3+H2


AlCl3+Al2O3


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест