18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Неметалічні елементи

Додано: 25 січня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 4 рази
9 запитань
Запитання 1

Виберіть формулу кислотного оксиду.

варіанти відповідей

CaO

CO2

CO

Al2O3

Запитання 2

Укажіть до якого класу сполук належить SO3.

варіанти відповідей

оксигеновмісна кислота

амфотерний оксид

основний оксид

кислотний оксид.

Запитання 3

Укажіть несолетворний оксид.

варіанти відповідей

N2O5

CO2

CO

SiO2

Запитання 4

Укажіть формули оксидів неметалів, які не взаємодіють з лугами.

варіанти відповідей

CO

N2O5

P2O5


NO

SO3

CaO

Запитання 5

Укажіть в окисно-відновних реакціях елементи-неметали можуть проявляти які властивості.

варіанти відповідей

тільки окисні властивості

тільки відновні властивості

не вступають в такі реакції

і окисні, і відновні властивості.

Запитання 6

Чи вірне твердження - деякі хімічні елементи-неметали можуть утворювати декілька простих речовин?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 7

Чи вірне твердження - На зовнішньому енергетичному рівні атома Нітрогену міститься сім електронів.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 8

Чи вірне твердження - Молекула азоту складається з одного атома азоту.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 9

Яку масу алюміній сульфіду можна одержати з 5,4 г алюмінію і 16 г сірки?

варіанти відповідей

21,4 г.

16 г

15г

2,14г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест