неметалічні елементи, сполуки неметалічних елементів

Додано: 2 лютого
Предмет: Хімія, 11 клас
24 запитання
Запитання 1

Який з неметалічних елементів утворює найбільшу кількість оксидів оксидів?

варіанти відповідей

нітроген

карбон

силіцій

сульфур

фосфор

Запитання 2

Який оксид міститься у вогнегасниках?

варіанти відповідей

Карбон (ІV) оксид

Сульфур (ІV) оксид

Карбон (ІI) оксид

Нітроген (ІІІ) оксид

Запитання 3

Назвіть оксид з якого складається пісок:

варіанти відповідей

NO2

SiO2

SO2

SO3

Запитання 4

Оксиди, які зумовлюють кислотні дощі:

варіанти відповідей

CO2 , N2O

NO2 , SO3

NO2 , SO2

NO, CO2

Запитання 5

Вкажіть продукти реакці: 2NаОН+SO3

варіанти відповідей

Na2SO42O

Na2SO32O

NaНSO4

NaНSO3

Запитання 6

Яка кислота відповідає оксиду SO3?

варіанти відповідей

H2SO4

H2S

H2SO3

H2S2O5

Запитання 7

Виберіть місце елементів- неметалів у періодичній системі:

варіанти відповідей

головна підгрупа І-ІІІ груп

головна підгрупа ІV-VIII груп

побічна підгрупа І-ІІІ груп  

побічна підгрупа IV-VIII груп

Запитання 8

Визначте, алотропна модифікація якого елемента є найтвердіша природна речовина

варіанти відповідей

Карбону

Сульфуру 

Оксисену

Фосфору

Запитання 9

Неметалічні елементи є...

варіанти відповідей

s-елементами

d-елементами

p-елементами

f-елементами

Запитання 10

Обери символи неметалічних елементів

варіанти відповідей

N

C

Si

Ba

Ca

Ni

Br

K

Запитання 11

Яка властивість є характерною для неметалічних елементів підчас утворення сполук

варіанти відповідей

приєднання електронів

утворення катіонів

нейтральний характер

віддавання електронів

утворення аніонів

Запитання 12

Укажіть речовину, з якою взаємодіє водень і при цьому утворюється амоніак

варіанти відповідей

азот

бром

хлор

кисень

Запитання 13

Які леткі сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном добре розчиняються у воді

варіанти відповідей

HCl

NH3

H2S

CH4

Запитання 14

Розчини, яких летких сполук неметалічних елементів з Гідрогеном виявляють властивості кислот

варіанти відповідей

HCl

NH3

H2S

CH4

Запитання 15

Розчини, яких летких сполук неметалічних елементів з Гідрогеном виявляють властивості основ


варіанти відповідей

HCl

NH3

H2S

CH4

Запитання 16

Який вид хімічного зв'язку в гідроген хлориді та амоніаку

варіанти відповідей

ковалентний полярний

йонний

ковалентний неполярний

водневий

Запитання 17

Виберіть фізичні властивості для гідроген хлориду

варіанти відповідей

Газ без кольору, з різким запахом

В 1л води розчиняється 500л газу

Вдихання газу в малих дозах допомагає вивести людину зі стану непритомності

Подразливо діє на дихальні шляхи, “димить” на повітрі

В 1л води розчиняється 700л газу

В великій кількості газ спричиняє ураження очей і набряк легень,ушкоджує нервову систему

Запитання 18

Виберіть фізичні властивості для амоніаку

варіанти відповідей

Газ без кольору, з різким запахом

В 1л води розчиняється 500л газу

Вдихання газу в малих дозах допомагає вивести людину зі стану непритомності

Подразливо діє на дихальні шляхи, “димить” на повітрі

В 1л води розчиняється 700л газу

В великій кількості газ спричиняє ураження очей і набряк легень,ушкоджує нервову систему

Запитання 19

При розчинені амоніаку у воді утворюється

варіанти відповідей

Амоній гідроксид

Амоній хлорид

Амоній нітрид

Катіон амонію

Запитання 20

З якими речовинами буде реагувати водний розчин гідроген хлориду HCl

варіанти відповідей

NaOH 

СаСО3

Fe2O3 

Zn

СО2

BaCl2

Запитання 21

Концентрована сульфатна кислота реагує з Cu. Виберіть речовини, що утворяться.

варіанти відповідей

CuSO3

H2S

S

H2O

CuSO4

SO2

H2

Запитання 22

Концентрована сульфатна кислота реагує з кальцієм. Оберіть які речовини утворяться

варіанти відповідей

Ca2SO4

CaSO4

SO2

H2O

Ca2SO3

H2S

H2

Запитання 23

При взаємодії концентрованої нітратної кислоти з малоактивними металами утворюється

варіанти відповідей

сіль+ NО2 +Н2О

сіль+ NО2

сіль+ NО +Н2О

Запитання 24

Розбавлена H2SO4 реагує з:

варіанти відповідей

Na

Cu

Ca

Mg

Ag

Au

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест