Неметалічні елементи та їх сполуки

Додано: 1 квітня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 12 разів
12 запитань
Запитання 1

Під час стояння автомобіля з працюючим двигуном у повітря потрапляє карбон(ІІ) оксид. Укажіть наслідки вдихання людиною цього газу

варіанти відповідей

тяжкі опіки          

тяжкі виразки

загибель від ядухи 

повна втрата зору

Запитання 2

Хімічна формула двохосновної, слабкої кислоти, що міститься у деяких мінеральних водах України та надає їй характерного запаху,- це


варіанти відповідей

HCl

H2

H2S  

H2SO3    

Запитання 3

Визначте речовини, що у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену:

1 сульфідна кислота

2 летка сполука Брому з Гідрогеном

3 натрій гідрогенсульфат

4 летка сполука Нітрогену з Гідрогеном

5 продукт гідратації сульфур(IV) оксиду

6 твердий продукт термічного розкладання натрій нітрату

варіанти відповідей

 1,2,5     

2,4,5 

1,3,5 

4,5,6

Запитання 4

Під час взаємодії 1 моль FeS та 2 моль HCl (конц.) виділиться газ (н.у.) об’єм якого


варіанти відповідей

11,2 л

22,4 л 

44,8 л   

112 л

Запитання 5

Із яких речовин у лабораторних умовах добувають кисень?

1 гідроген пероксид

2 натрій карбонат

3 калій перманганат

4 калій сульфат

5 натрій нітрат

6 карбон(IV) оксид


варіанти відповідей

1,2,3      

1,3,5 

2,3,4

4,5,6

Запитання 6

Укажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння реакції термічного розкладання купрум(ІІ) нітрату


варіанти відповідей

4  

7

9

Запитання 7

Визначте рівняння хімічної реакції, в якій Хлор виявляє властивості і відновника, і окисника


варіанти відповідей

2KClO3 = 2KCl + 3 O2

F2 + 2NaCl = Cl+ 2 NaF

Cl2 + H2O = HCl + HClO

NaCl + AgNO3 = NaNO3 + AgCl↓

Запитання 8

До складу алмазу і графіту входить хімічний елемент


варіанти відповідей

Карбон

Силіцій

Фосфор

Аргентум

Запитання 9

Хімічна реакція, одним із продуктів якої є кальцій карбонат, відбудеться внаслідок


варіанти відповідей

пропускання карбон(ІV) оксиду крізь розчин кальцій гідрогенкарбонату

пропускання карбон(ІІ) оксиду крізь розчин кальцій гідрогенкарбонату

кип’ятіння водного розчину кальцій гідрогенкарбонату

 добавляння хлоридної кислоти до кристалів кальцій гідрогенкарбонату

Запитання 10

Який галоген за нормальних умов перебуває у твердому стані?


варіанти відповідей

 хлор

йод 

фтор  

бром

Запитання 11

Унаслідок додавання хлоридної кислоти до водного розчину натрій силікату утворюється


варіанти відповідей

драглистий осад

 бурий розчин

бурий газ

чорний осад


Запитання 12

Обчисліть масу (г) осаду, що утвориться внаслідок змішування двох водних розчинів, один із яких містить кальцій нітрат масою 164 г, а інший – калій карбонат кількістю речовини 1,2 моль.

варіанти відповідей

100

50

98

120

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест