11 клас. На повторення знань про хімічні властивості кислот. Якісні реакції на аніони кислотних залишків різних кислот. Кислотні дощі і грунти.

11 запитань
Запитання 1

Кислоти - це електроліти, які у водному розчині дисоціюють на :

варіанти відповідей

катіони металу і аніони кислотного залишку.

катіони металу і аніони гідроксильних груп.

катіони Гідрогену і аніони кислотного залишку.

Запитання 2

Кислоти поділяють на дві великі групи:

варіанти відповідей

органічні.

специфічні.

неорганічні.

мінеральні.

Запитання 3

За кількістю атомів Гідрогену кислоти класифікують:

варіанти відповідей

одноосновні.

гідрогеновмісні.

двоосновні.

безгідрогенові.

трьохосновні.

Запитання 4

За наявністю Оксигену кислоти класифікують на:

варіанти відповідей

оксигеновмісні.

одноосновні.

безоксигенові.

двоосновні.

трьохосновні.

Запитання 5

Катіони Гідрогену (Н+) зумовлюють:

варіанти відповідей

загальні хімічні властивості кислот.

специфічні властивості деяких кислот.

Запитання 6

Аніони кислотних залишків зумовлюють:

варіанти відповідей

загальні хімічні властивості кислот.

специфічні властивості деяких кислот.

Запитання 7

За хімічними властивостями кислоти змінюють колір індикаторів:

варіанти відповідей

лакмусу і метилоранжу на червоний.

лакмусу - на синій, метилоранжу - на жовтий.

фенолфталеїну на рожевий.

Запитання 8

З кислотами взаємодіють метали:

варіанти відповідей

що в витискувальному ряду напруг металів Бекетова стоять до водню (активні).

що в витискувальному ряду напруг металів Бекетова стоять після водню.

Запитання 9

Кислоти взаємодіють з основами і амфотерними оксидами, утворюючи:

варіанти відповідей

основу і сіль.

нову кислоту і новий оксид.

сіль і воду.

Запитання 10

Кислоти взаємодіють з основами, утворюючи:

варіанти відповідей

сіль і воду.

нову кислоту і нову основу.

сіль і водень.

Запитання 11

Кислоти взаємодіють з солями ( слабких чи металевих кислот), утворюючи:

варіанти відповідей

сіль і воду

нову сіль і нову кислоту (серед продуктів реакції повинен бути осад).

нову сіль, воду і газ.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест