22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Неорганічні речовини та їх різноманітність

Додано: 9 квітня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
14 запитань
Запитання 1

Укажіть, який рядок містить формули представників чотирьох класів неорганічних сполук.

варіанти відповідей

CO2,К2SO4,NaCI,HNO3

P2O5,CuSO4,NaOH,ZnO

H3PO4,SO2,Mg(NO3)2,Cu(OH)2

SO2,H2S,Fe2O3,KI

Запитання 2

Укажіть хімічну формулу речовини, яка не взаємодіє із хлоридною кислотою.

варіанти відповідей

Cu2O

CuO

Cu(OH)2

Cu

Запитання 3

Укажіть, який об'єм водню виділиться в реакції води з натрієм масою 23г?

варіанти відповідей

2,8л

5,6л

11,2л

22,4л

Запитання 4

Характеристика Na2O.

варіанти відповідей

луг

основний оксид

кислотний оксид

несолетвірний оксид

Запитання 5

Укажіть кількість речовини продукту реакції цинку масою 13г з достатньою кількістю кисню.

варіанти відповідей

0,4 моль

0,3 моль

0.2 моль

0,1 моль

Запитання 6

Вкатить хімічні реакції , які відносяться до реакцій нейтралізації

  

  


варіанти відповідей

 CaO + HCl = CaCl2 + H2O

Mg + H3PO4= Mg3(PO4)2 + H2

HCl + NaOH = NaCl + H2O

KOH + H3PO4 = K3PO4 +H2O

Запитання 7

Вкажіть ряд, у якому розміщені лише одноосновні кислоти


варіанти відповідей

HCl H2SO4 HNO3

 H2CO3 H2SO4 H2S

HCl HNO3 HI

 H3PO4 H2SO4 H2CO3

Запитання 8

Вкажіть колір метилоранжу у кислому середовищі

варіанти відповідей

 червоний

  малиновий

  рожевий

  жовтий

варіанти відповідей

 червоний

малиновий

 рожевий

 жовтий

Запитання 9

Вказати кислотний залишок із валентністю ( I)

варіанти відповідей

 Cl

  SO4

  S

  PO4

варіанти відповідей

 Cl

  SO4

S

 PO4

Запитання 10

  Щоб приготувати розчин необхідно провести 

варіанти відповідей

обчислення маси розчиненої речовини та розчинника

визначити об’єм розчинника

Розчинену речовину висипати у хімічний стакан

Розчинену речовину висипати у хімічний стакан, долити розчинник

Запитання 11

визнач сіль за відомими фактами.

"Є поширеним калійним добривом.

Крім збільшення врожайності, калійні до­брива підвищують якісні характеристики ви­рощуваної продукції: це проявляється в під­вищенні опірності рослин до захворювань"

варіанти відповідей

Калій хлорид

калій силікат

натрій хлорид

барій сульфат

Запитання 12

Яка речовина у природі трапля­ється у складі вапняку, крейди, мармуру.

варіанти відповідей

кальцій карбонат (СаСO3)

кальцій хлорид (СаСІ2)

калій карбонат (К2СO3)

кальцій ортофосфат (Са3(РO4)3

Запитання 13

    Виберіть правильну відповідь назв солей            

                      Nа2СO3 NaNO3

варіанти відповідей

Натрій карбонат, Натрій нітрат 

Натрій фосфат , натрій хлорид

Натрій сульфат,  натрій нітрат 

Натрій хлорид, натрій карбонат  

Запитання 14

Солі – це ___________ , до складу яких входять катіони ______________елементів та аніони кислотних ______________.

варіанти відповідей

складні речовини, металів, залишків

складні речовини, неметалів, залишків

прості речовини, металів, залишків

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест