“Амінокислоти та білки”

Додано: 2 травня 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 589 разів
10 запитань
Запитання 1

Яка функціональна група відсутня в складі амінокислот?

варіанти відповідей

аміногрупа;

гідроксогрупа;

карбонільна група;  

альдегідна група.

Запитання 2

Що являє собою білок?

варіанти відповідей

поліпептид; 

полісахарид; 

полінуклеотид;

амінокислоту.

Запитання 3

Послідовність амінокислотних ланок у молекулі білка — це…

варіанти відповідей

первинна структура;  

третинна структура;

вторинна структура;

четвертинна структура.

Запитання 4

Які властивості проявляють амінокислоти?

варіанти відповідей

кислотні властивості; 

амфотерні властивості;

основні властивості; 

це інертні сполуки.

Запитання 5

Що є продуктами гідролізу білків?

варіанти відповідей

гліцерин і жирні кислоти;

амінокислоти; 

глюкоза і фруктоза; 

глюкоза.

Запитання 6

Як називається необоротне осадження білка?

варіанти відповідей

денатурація; 

дефекація;  

дегідратація;

гідратація.

Запитання 7

Виберіть неправильне твердження

варіанти відповідей

ДНК існує у формі подвійної спіралі;

РНК містить залишок дезоксирибози;

до складу ДНК входить залишок тиміну;

основна функція ДНК — збереження і передача спадкової інформації.

Запитання 8

Ксантопротеїнова реакція — це взаємодія білка з:

варіанти відповідей

зі спиртовим розчином йоду;

з купрум (ІІ) гідроксидом;

нітратною кислотою;

з розчином калій перманганату.

Запитання 9

Молекула білка складається з:

варіанти відповідей

залишків глюкози;  

залишків амілози; 

залишків вищих карбонових кислот;  

залишків амінокислот.

Запитання 10

Денатурація – це втрата білком своєї:

варіанти відповідей

 первинної структури; 

вторинної структури; 

третинної структури; 

четвертинної структури.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест