19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Підготовка до контрольної роботи за ІІ семестр "Органічна хімія"

Додано: 3 травня 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 5 разів
10 запитань
Запитання 1

Позначте загальну формулу насичених одноосновних карбонових кислот

варіанти відповідей

СnH2n+1C(O)H

СnH2n–1COOH

СnH2nCOOH

СnH2n+1COOH

Запитання 2

Укажіть серед наведених сполук естер:

варіанти відповідей

CH3 - COOC2H5;    

(C6H10O5)n.

CH3 - CH2 - CH - COOH;

C2H5 - OH;

Запитання 3

Амінокислоти — це речовини, у молекулах яких одночасно містяться функціональні групи:

варіанти відповідей

аміно- й гідроксильна;

карбоксильна й гідроксильна;

аміно- й карбоксильна.

Запитання 4

Укажіть серед наведених сполук 2-амінокислоту:

варіанти відповідей

CH3 - CH(NH2) - CH2 - COOH

CH3 - CH(NH2) - COOH;

CH3 - CH2 - CH(OH) - COOH;

CH3 - CH2 - CH2 - COOH;

Запитання 5

Склад вуглеводнів ряду ацетилену можна виразити загальною формулою:                                                                                               

  

варіанти відповідей

СnН2n;       

СnН2n + 2;        

СnН2n─2;      

СnН2n─6.

Запитання 6

Атом Карбону в молекулі етилену перебуває в стані гібридизації

                                        

варіанти відповідей

sp3

 sp2

sp

Запитання 7

Речовини, що мають однакову молекулярну формулу, але різну будову і тому різні властивості, називаються:

             

варіанти відповідей

гомологами.

радикалами;  

ізомерами

Запитання 8

Вкажіть формулу спирту                                                                     

варіанти відповідей

CH3CH(NH2)COOH.            

C3H7COOH          

C3H7OH   

(C6H10O5)n         

Запитання 9

Реактив який виявляє крохмаль у продуктах

варіанти відповідей

йод

купрум гідроксид

аргентум оксид

Запитання 10

Амінокислоти кислоти — це:

                                                     

варіанти відповідей

природні полімери

штучні полімери

мономери для синтезу білка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест